Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Spojená škola Tilgnerova získala Európsku pečať kvality za eTwinningový projekt Noemova archa

 Spojená škola Tilgnerova získala Európsky certifikát kvality za eTwinningový projekt Noemova archa, ktorý zároveň získal 1. miesto v národnej súťaži na Slovensku. Projekt realizovala učiteľka Soňa Benčová so svojimi žiakmi a regionálna poradkyňa eTwinningu, učiteľka Hotelovej akadémie Mikovíniho v Bratislave, Kornélia Lohyňová spoločne s partnerskou školou z Malty pod vedením učiteľky Marie Magro.

 

V spracovaní tohto starého biblického príbehu aplikovali integrované tematické vyučovanie, kde nosnou témou boli zvieratá. Štyridsiatka detí, sedem až desaťročných, hravým spôsobom spoznávala domáce i voľne žijúce zvieratká. Zbierala o nich informácie, ktoré spracúvala zaujímavým a tvorivým spôsobom. Spoločný anglicko-slovensko-maltský slovník zvierat, prezentácie zvierat, hádanky, krížovky, spoločný príbeh „Navždy priatelia“ spolu so vzájomným predstavovaním a spoznávaním svojich škôl, mesta a regiónu splnili základný cieľ – komunikáciou v angličtine sa vzájomne spoznávať a rozširovať svoje obzory.

Pri realizácii projektu okrem internetu, rôznych CD-ROM, DVD-ROM sa využívali aj Word, PowerPoint, Voki, Slideshare, Picassa, Google, Windows media player, Youtube, Twinspace, mailová komunikácia, Blogspot, Mixbook. Deti si samostatne natočili film o škole, robili fotografie, spracúvali ich, v programe Voki vytvorili hovoriace zvieratká, pripravili prezentácie v PowerPointe, vyskúšali si slide share, skenovali svoje práce, používali tlačiareň, USB – aj to bola pre nich novinka.
 

Projekt Noemova archa priniesol do vzdelávania detí veľa pozitívneho. Predovšetkým to bola radosť z učenia, vedenie detí k aktívnemu a tvorivému prístupu, zlepšovanie ich zručností v používaní IKT, získavanie motivácie k učeniu cudzích jazykov. Prínosom je tiež, že sa učili prezentovať svoje práce a čo je pre deti tohto veku náročné - hodnotiť práce iných. Projekt ich viedol tiež k vzájomnej spolupráci a tolerancii. Vďaka nemu získali nové informácie a skúsenosti nielen deti, ale i učiteľky. Link na stránku projektu: http://the-ark-of-noah-malta-slovakia.blogspot.com

Čo je eTwinning?

Program eTwinning - partnerstvo škôl – z anglických slov e - elektronický a twin - dvojčatá sa začal realizovať v roku 2004 ako hlavná aktivita Programu dištančného vzdelávania eLearning Európskej komisie a v roku 2007 bol pevne integrovaný do Programu celoživotného vzdelávania.
eTwinning je program, ktorý podporuje elektronicky realizované projekty medzi dvomi a viac školami z najmenej dvoch európskych krajín. Školy zostavia projekt a pri jeho realizácii využívajú informačné a komunikačné technológie. Obsahom realizácie projektu môže byť akákoľvek téma, ktorá vyhovuje školám. eTwinning umožňuje nájsť kontakty so zahraničnými školami, vytvárať partnerstvá, vymieňať si pedagogické materiály a nápady.
Program eTwinning je určený všetkým materským, základným a stredným školám.
V mesiaci október prebehli rôzne aktivity na podporu zavádzania eTwinningu do škôl v celej Európe. Dnes tento program využíva 105 750 učiteľov zo všetkých krajín Európy a spolu je aktívnych 2954 projektov. Tieto čísla sa samozrejme menia každým dňom.

Nadnárodnou platformou k sprostredkovaniu partnerských škôl je www.etwinning.net a národným platformou je stránka www.etwinning.sk, ktorá ponúka obsahový a technologický rámec. Nájdete tu praktické príklady, pomoc a technické prostriedky k spoločnej multikultúrnej práci.
Okrem už spomenutých portálov je v každom regióne k dispozícii regionálny poradca, ktorí učiteľov zaškolí a poradí ako nájsť partnera a vytvoriť projekt.

A preto nebojte sa eTwinningu, prineste do škôl radosť, tvorivosť, nadšenie pre prácu a umožnite deťom, aby boli pripravené na život, štúdium a prácu v celej Európe.