Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt "Poznávaj vlastnú minulosť alebo Pátranie po predkoch"

Mesačník Rodina a škola a Pedagogický odbor Matice slovenskej vyhlasujú výchovno-vzdelávací projekt s názvom "Poznávaj vlastnú minulosť alebo Pátranie po predkoch".

 

Cieľom projektu je podnietiť záujem mladých ľudí o svoju minulosť, prítomnosť a cez ne i budúcnosť. Cieľom je prebudiť hrdosť na seba, svojich predkov, svoju rodinu a svoju krajinu, ale i posilniť svoju pozíciu a kultúrnu a jazykovú identitu v spojenej Európskej únii. Sprievodným cieľom je zlepšiť a skvalitniť medziľudské vzťahy v rodinách, predovšetkým medzi deťmi, rodičmi a starými rodičmi, zvýšiť mieru vzájomnej tolerancie, založiť tradíciu budovania vlastných rodinných archívov a kroník, nájdenie súvislostí medzi „veľkou históriou“ a dejinami každého jedného človeka a napokon zistenie čo najviac pravdivých údajov a informácií o histórii vlastnej rodiny, čo a ako ju ovplyvnilo a formovalo.

Projekt je určený predovšetkým žiakom základných škôl a stredných škôl. Môžu sa však pripojiť mladší i starší, ba i najstarší záujemcovia z radov rodičov, starých i prastarých rodičov.

Prihlášky do projektu je možné zasielať do konca decembra 2010 na adresu:
PhDr. Ľubomír Pajtinka
Rodina a škola
P.O.Box 17
902 01 Pezinok
e-mailom: uciteliazneba@gmail.com
Priebežne sa možno do projektu prihlasovať aj v neskoršom období.
 

Viacej infomácií nájdete v prílohe.