Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Európska učiteľka jazykov roka 2008 učí študentov BSK

Dňa 9.12.2008 sa konalo slávnostné odovzdávanie cien EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2008, ktoré sa uskutočnilo počas konferencie „Interkultúrny dialóg vo vzdelávacích programoch Európskej únie“ a „Európska značka 2008“. Konferenciu organizovala Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania.

 
Spomedzi piatich ocenených učiteľov z celého Slovenska si cenu prevzala i  učiteľka anglického jazyka a nemeckého jazyka  z Gymnázia na Hubeného ul. č. 23 v Bratislave Mgr. Katarína Labašová .
 
Katarína Labašová patrí k progresívnym pedagógom v oblasti cudzích jazykov. Vo vyučovacom procese využíva modernú didaktickú techniku, vedie žiakov k tvorbe projektov, zaujíma sa o jazykové portfólio a prostredníctvom konverzačných hodín vo vyučovacom procese, ale aj na zahraničných exkurziách rozširuje vedomostný a kultúrny obzor žiakov.
 
Viac informácií:
Gymnázium
Hubeného 23, 834 08 Bratislava 24
Tel.: 02/4488 1141
Fax: 02/4488 1109