Blindfriendly Štvrtok 14. 11. 2019 | Meniny má Irma Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projektové stretnutie Leonardo da Vinci

 V dňoch 6. – 8. apríla 2011 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutočnilo projektové stretnutie učiteľov pracujúcich v medzinárodnom projekte Leonardo da Vinci pod názvom Teaching methods in English.

 

Stretnutia sa zúčastnilo 21 učiteľov z partnerských krajín a 8 učiteľov z nášho projektového tímu. Na úvod účastníkov stretnutia pozdravil vedúci odboru školstva BSK pán Ing. Roman Csabay a vyjadril očakávanie, že takéto projektové stretnutie podporí rozvoj metód a foriem vyučovania na stredných školách v anglickom jazyku.

V rámci programu sa učitelia z Nórska, Rumunska, Španielska a Nemecka zúčastnili krátkych ukážok vyučovacích hodín odborných predmetov, ktoré boli vedené v anglickom jazyku (účtovníctvo, cestné vozidlá, grafické systémy) a tiež navštívili odborné učebne a dielne školy. V súvislosti s plnením cieľov spoločného projektu prítomní účastníci prezentovali SWOT analýzy svojich škôl, využitie IKT v jednotlivých vyučovacích predmetoch a diskutovali o úlohe a mieste učiteľa počas vyučovania v triede i mimo nej. Zaujímavé boli i videá, ktoré vytvorili učitelia z jednotlivých škôl s dôrazom na využitie moderných vyučovacích metód. Svoje názory a skúsenosti si učitelia vymieňali počas diskusií v skupinách. Na záver bola prezentovaná nová webová stránka projektu, na ktorej budú umiestňované všetky informácie a závery z projektového stretnutia.