Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Konferencia - Drogové závislosti v Bratislavskom kraji

Bratislavský samosprávny kraj z príležitosti „Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi“ Vás pozýva na konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 21. júna 2011 o 9 hod. v rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej v Bratislave.

 

Cieľom konferencie je informovať verejnosť o škodlivých účinkoch drog na ich zdravie a o realizácií účinných foriem prevencie drogových závislostí. Súčasťou konferencie bude výstavka výtvarných prác s protidrogovou tematikou zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava.

Program:
08:30 – 09:00
   Prezentácia
09:00 – 09:30   Otvorenie a príhovor predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

I.blok
09:30 – 10:00  Deti a drogy II – krutá realita, hraný dokument, Rebecca DEÁK JUSTH
10:00 – 10:15   Primárna protidrogová prevencia na Gymnáziu A. Einsteina – predstavenie projektu, Mgr. Andrej Loffay, Gymnázium A. Einsteina, Bratislava
10:15 – 10:30   Výchova k zdravému životnému štýlu ako prevencia v protidrogovej závislosti PaedDr. Igor Cafík – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hállova 16, Bratislava

II. blok
10:30 – 10:50   Závislosti – epidemiologické údaje, MUDr. Lívia Vavrušová, PhD., Bratislava
10:50 – 11:10   Príčiny drogovej závislosti, Prim.MUDr. Mária Martinove, PhD., OLÚP, Predná Hora
11:10 – 11:30   Rodina a drogy, PhDr. Vladimír Stanislav, OLÚP, Predná Hora
11:30 – 11:50   Kontakt s psychoaktívnymi látkami z pohľadu detského psychiatra, Prim. MUDr. Ján Šuba, Detská psychiatrická klinika, DFN Bratislava
11:50 – 12:10  Nové drogy na drogovej scéne, MUDr.Ľubomír Okruhlica,CSc., Centrum pre liečbu drogových závislostí
12:10 -12:30   RETEST – Druhá šanca, Mgr. Kamil Bartoň, RETEST
12:30 – 13:00  Diskusia a záver