Blindfriendly Streda 22. 1. 2020 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Škody na povodňami zničených cestách v Bratislavskej župe vyčíslili na takmer 6,9 mil. eur

 Povodeň (7. júna) v Malých Karpatoch spôsobila na území Bratislavského samosprávneho kraja rozsiahle škody, najmä v oblasti od Modry po obec Doľany. Predbežný odhad nákladov na rekonštrukciu komunikácií a objektov zničených povodňami predstavuje takmer 6 870 tisíc eur.

 

„Ide o veľmi predbežný odhad. Budeme čakať na znalecké posudky a oponentské posudky, aby sme si boli istí sumami, To sú len škody na našom majetku, na našich cestách,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. Ako ďalej uviedol, budú spolupracovať s postihnutými obcami a pomoc budú žiadať aj od vlády. Na zabezpečenie rekonštrukcie budú prednostne použité finančné prostriedky z rozpočtu župy. Vyplýva to zo správy o povodniach v obci Píla, Častá, Doľany a okolí, o ktorej diskutovali poslanci Bratislavského kraja.

Na ceste II/502 medzi obcami Dubová a Častá bol úplne zničený most cez potok Gidra, na ceste II/5029 je poškodený most medzi Budmericami a Štefanovou. V obci Píla je poškodený most, cesta III/5027 je výrazne poškodená, v úseku asi 100m je zosunutá cesta a zničené sú aj priepusty. Cesta III/5010 nad obcou Doľany je na viacerých úsekoch úplne zničená, most cez Podhájsky potok je poškodený.

Pri koordinácii záchranných prác boli súčinní aj odborní pracovníci BSK, niekoľkokrát osobne preveroval situáciu a postup záchranných prác priamo v teréne aj bratislavský župan Pavol Frešo. V obci Píla a okolí pôsobili aj členovia tímu krízovej intervencie Modrý anjel. Zúčastnili sa prác na odstraňovaní dôsledkov povodňovej vlny formou zriadenia a prevádzky RISC. V spolupráci s BSK bol pre účely verejnej zbierky na pomoc povodniam postihnutých občanov zriadený účet. BSK zabezpečil aj materiálnu pomoc vo forme osušiek, uterákov a prostredníctvom SOŠ Na Pántoch jednorazovú stravu pre dobrovoľníkov.

Bratislavská župa v súčinnosti so spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava vybudovala štyri dni po povodniach na mieste zrúteného mosta medzi obcami Dubová a Častá náhradné premostenie. Doprava na ňom je obmedzená a riadená dynamickou svetelnou signalizáciou.

Najvýraznejšie bola povodňou poškodená obec Píla. Okrem zaplavených domov bolo prerušené zásobovanie vodou, plynom, elektrickou energiou a prístup do obce bol výrazne obmedzený. V obciach Doľany a Častá boli zaplavené domy a poškodené komunikácie. V celej oblasti bola prerušená dodávka vody.