Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský kraj do roku 2012 zvýši kapacity sociálnych zariadení o 107 miest

 Bratislavská župa plánuje do roku 2012 úpravami a rekonštrukciami vo svojich sociálnych zariadeniach, ako aj spoluprácou s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, zvýšiť kapacitu v špecializovaných sociálnych zariadeniach.

 

Domovy sociálnych služieb vytvoria 40 miest v zariadeniach podporovaného bývania, 27 miest v rehabilitačných strediskách a 40 miest v špecializovaných zariadeniach sociálnej starostlivosti. Zvýšenie počtu miest u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb bude predstavovať zvýšenie výdavkov kraja o 485-tisíc €.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo časový a finančný plán zvýšenia počtu miest v sociálnych zariadeniach na území Bratislavského kraja. "Máme snahu zlepšovať život ľuďom s rôznymi typmi postihnutia. Vytvoríme im podmienky, v ktorých sa budú cítiť čo najviac ako doma, a pritom si budú môcť podľa možností zachovávať svoju sebestačnosť,“ povedal župan Pavol Frešo.

Transformáciou existujúcich, zriaďovaním nových zariadení a podporou neverejných poskytovateľov sa kapacita domovov sociálnych služieb v kraji rozšíri do roku 2012 o 107 miest. „Samosprávny kraj chce podporovať vznik a rozvoj týchto druhov služieb v lokalitách, kde ešte služby takéhoto druhu nie sú, s cieľom zabezpečiť miestnu, druhovú a finančnú dostupnosť týchto služieb pre obyvateľov župy,“ uviedla riaditeľka Odboru sociálnych vecí BSK Michaela Šopová. Odbor sociálnych vecí preto bude preferovať prevádzkovanie zariadení podporovaného bývania v malokapacitných priestoroch rodinného typu, ktoré umožnia klientovi zostať čo najbližšie k jeho prirodzenému prostrediu.