Blindfriendly Sobota 25. 1. 2020 | Meniny má Gejza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V stredu budú v Bruseli zásadné rokovania k projektu TEN-T 17

 Bratislavský župan Pavol Frešo, predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Hlavného mesta SR Bratislavy sa v stredu zúčastnia rokovania k projektu železničného koridoru TEN-T 17.

 

„Ideme prezentovať spoločné stanovisko župy, mesta a štátu, v konkrétnych projektoch v rámci železničného koridoru,“ povedal Pavol Frešo. Súčasťou celého projektu je aj budovanie terminálov integrovanej dopravy na území BSK, vybudovanie hlavovej stanice – Filiálka (Centrum), či záchytných parkovísk. Železničný koridor TEN-T 17 má začleniť zahustenú sieť zástavok do systému mestskej hromadnej dopravy a odbremeniť tak cestné komunikácie zo smerov Senec, Pezinok a Dunajská Lužná. Slovenská strana má eminentný záujem získať Bratislave a celej krajine jeden z najväčších dopravných projektov za približne 470 mil. eur.

Dôležitú úlohu v projekte TEN-T 17 tomto postupe zohráva činnosť pracovnej skupiny „Iniciatíva Magistrála pre Európu“, ktorá funguje už od roku 1990, t.j. spred doby, kedy bol oficiálne zadefinovaný koridor TEN-T 17, a činnosti úradu poverenca Európskej komisie pre tento koridor, prof. Petra Balázsa (od roku 2005). Iniciatíva Magistrála pre Európu funguje ako záujmové združenie od roku 1990, kedy bola založená mestami, regiónmi, obchodnými a priemyselnými komorami (Nancy, Strasbourg, Karlsruhe, Stuttgart, Augsburg, Ulm, Mníchov, Salzburg, Linz, Viedeň, Bratislava, aj SOPK BA, Budapešť, ST. Polten, Gyor.) Na trase železničného koridoru TEN-T 17 dnes združuje 33 miest a regiónov. Slovenská republika pristúpila k predmetnej Iniciatíve v roku 2006 na zasadnutí v Luxemburgu. Cieľom je rozvoj železničnej dopravy na celej trase koridoru Paríž – Viedeň s napojením na Budapešť, t.j. prestavba magistrály Paríž – Bratislava/Budapešť na vysoko-výkonnú trasu pre osobnú a nákladnú dopravu. V roku 1995 Európska komisia zaregistrovala magistrálu ako projekt TEN-T 17.