Blindfriendly  19. 1. 2020 | Meniny má Drahomíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu poskytuje občanom komplexné informácie o sociálnych službách

Bratislavský samosprávny kraj urobil ďalší ústretový krok voči obyvateľom kraja, od júna otvoril Kanceláriu prvého kontaktu pre oblasť sociálnych vecí.

 
„Otvorením Kancelárie prvého kontaktu sa zvyšuje kvalita poskytovaných sociálnych služieb v Bratislavskej župe, ich adresnosť a zvýši sa štandard v prístupnosti ku klientovi,“ povedal župan Pavol Frešo. Cieľom je poskytnúť komplexné informácie o sociálnych službách. Občania, ktorí vyhľadajú pomoc pri riešení svojej sociálnej situácie, získajú všetky potrebné informácie na jednom mieste.
 
Kancelária zabezpečuje najmä:
  • základné sociálne poradenstvo v oblasti pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii a v krízovej sociálnej situácii,
  • základné sociálne poradenstvo pri podávaní žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
  • základné sociálne poradenstvo v oblasti sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj,
  • základné sociálne poradenstvo pri podávaní žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby,
  • pomoc pri získaní a vypĺňaní tlačív potrebných k zabezpečeniu sociálnej služby,
  • usmernenie občana na odborné pracovisko v prípade, ak nebude možné vybaviť potrebné náležitosti v kancelárii prvého kontaktu.
Kancelária prvého kontaktu sa nachádza na prízemí Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave, v miestnosti č. 026. Občania sa môžu osobne informovať počas stránkových dní v pondelok a stredu od 8:00 do 16:00 a v piatok od 8:00 do 12:00. Počas celého týždňa je k dispozícií aj telefonický kontakt - 02/ 48 264 931 a emailový kontakt kancelariaprvehokontaktu@region-bsk.sk.