Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

III. ročník medzinárodnej súťaže „Vítejte u nás“ v Českých Budějoviciach

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča sa v dňoch 12. – 15. júna 2012 zúčastnila III. ročníka medzinárodnej súťaže „Vítejte u nás“ v Českých Budějoviciach. Súťaž bola určená pre žiakov stredných odborných škôl a jej usporiadateľom bola Střední škola obchodní, Husova 9, České Budějovice.

 
Cieľom súťaže bola propagácia regiónov a kultúrneho dedičstva, porovnanie odborných,  komunikatívnych a prezentačných zručností žiakov.
 
Súťažilo sa v dvoch súťažných kategóriách:
1.kategória: „Přijeďte k nám, přijeďte za památkami UNESCO“ – pozvanie do regiónu, z ktorého prichádza súťažné družstvo. Úlohou bola prezentácia jednej pamiatky, ktorá je zameraná na konkrétne prírodné a kultúrne dedičstvo UNESCO vo vlastnom alebo susednom regióne.
2. kategória: „K Budějicům cesta...“ – popis cesty súťažného družstva s vytipovaním zaujímavej lokality na trase. Východiskové miesto – sídlo školy súťažného družstva, cieľ – České Budějovice.
Súťažiaci vypracovali pre každú súťažnú kategóriu powerpointovú prezentáciu, ktorú predkladali v elektronickej a printovej podobe.
 
Celý priebeh súťaže sledovala 3-členná odborná hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov z praxe. OHK prideľovala body podľa vopred stanovených kritérií: výber lokality, dodržanie témy, hovorový prejav a rétorika, profesionalita vystupovanie, vzájomná spolupráca prezentujúcich, kontakt s publikom, originalita a nápaditosť prevedenia, technická a grafická úroveň prezentácie, časový limit, reakcia a komunikácia s OHK.
 
Našu školu na súťaži reprezentovalo 1 súťažné družstvo – 2 žiačky, Jana Priczelová a Lucia Sedláčková z 3.MB triedy. Súťaže sa zúčastnilo spolu 15 škôl – súťažných družstiev z Českej republiky a zo Slovenska. V silnej konkurencii získalo naše družstvo  krásne 3.miesto.
 
Záštitu nad súťažou prevzali:
Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraja
RNDr. Jana Krejsová – členka krajskej rady pre oblasť školstva, mládeže a telovýchovy
Mgr. Juraj Thoma – primátor mesta České Budejovice
 
Samotná súťaž ako aj všetky sprievodné akcie pre účastníkov (divadelné prestavenie v Českom Krumlove, prehliadka mesta Český Krumlov a České Budějovice, plavba loďou po Vltave, prehliadka juhočeských Holašovic a zámku Kratochvíle) bola pripravená na vysokej úrovni, bola prínosom, obohatením a nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých zúčastnených súťažiacich ale aj pedagogický dozor.
 
 
                                                                                              Ing. Tatiana Mókosová r.š.