Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Športom a prevenciou na školách proti drogám

Vymeniť si informácie a skúsenosti v oblasti boja proti drogovým závislostiam, zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi v Bratislavskom kraji bol hlavný zámer dnešnej piatej konferencie na Úrade BSK.

 
„Žijeme v dobe poznamenanej mnohými javmi, s ktorými mladí ľudia nemajú skúsenosti a často riešia problémy nevhodnými formami. Je veľmi dôležité chápať tieto súvislosti existujúce v rodinnom alebo školskom prostredí a poskytnúť mladým ľudom prijateľné alternatívy a riešenia,“ uviedla podpredsedníčka BSK Gabriela Németh. Súčasťou konferencie je aj medzinárodná výstavka žiackych výtvarných prác s protidrogovou tematikou.
 
Konferencia sa tematicky sústredila najmä na predchádzanie drogových závislostí u detí a mládeže v stredoškolskom veku. „Drogová závislosť sa prejavuje častejšie u vekových skupín už na základných školách, preto je potrebné, aby sme v tejto veci konali. Dôležité je pracovať aj s rodinou týchto mladých ľudí,“ povedala Gabriella Németh. Ako ďalej uviedla, podľa posledných výsledkov anonymných výskumov, ktoré robili riaditelia škôl, v prvom ročníku už 50 percent žiakov má akú takú skúsenosť s drogami a viac ako 50 percent má skúsenosť s alkoholom. V prípade fajčenia sú tieto čísla vyššie.
 
Preto sa BSK venuje primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii vo svojich 58 stredných školách. Okrem toho sa na školách v pôsobnosti župy uskutočnilo už niekoľko preventívnych akcií na elimináciu drogových závislostí – či už prednášky odborníkov alebo rôzne súťaže. Podpredsedníčka pokračovala, že BSK v rámci prevencie podporuje športové programy, vytvára rôzne športové aktivity, otvára školské dvory verejnosti s cieľom stiahnuť deti z ulíc, odvrátiť tak ich pozornosť od užívania drog a dať im nový zmysel života. Gabriella Németh doplnila, že kraj veľmi dobre spolupracuje s Centrom pre liečbu drogových závislostí, s Policajným zborom SR, špecializovanými zariadeniami ale aj s mimovládnymi a ďalšími organizáciami.
 
„Na Slovensku zaznamenávame za posledných pár rokov pokles heroínu, naopak, stále stúpa mierne užívanie konopných drog, napr. marihuany, stimulačných drog ako metanfetamín, pervitín. Okrem toho sa rýchlo vyvíjajú nové drogy, ktoré sa pomerne jednoducho pripravujú aj v domácich podmienkach a sú ľahšie dostupné“ priblížil Imrich Šteliar, riaditeľa odboru Národné monitorovacie centrum pre drogy na Úrade vlády.
 
V roku 2011 Bratislavský kraj veľmi účinne zasiahol proti prevádzkam dvoch crazy shopov v regióne, ktoré ponúkali syntetické drogy pod hlavičkou suvenírov. Tieto takzvané suveníry sú určené na konzumáciu, pritom ich účinok na organizmus je porovnateľný s užívaním drog ako je extáza alebo kokaín. BSK požiadal o spoluprácu aj Úrad verejného zdravotníctva, aby zdokumentoval, aké jedy sú predávané.