Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

P. Frešo a G. Németh prijali zástupcu štátneho tajomníka Ministerstva poľnohospodárstva Maďarskej republiky

 Stretnutie sa uskutočnilo na základe žiadosti veľvyslanectva Maďarska o sprostredkovanie stretnutia Levente Magyara so županom Pavlom Frešom.

 
Levente Magyar informoval prítomných o začlenení agendy cezhraničnej spolupráce pod Úrad vlády Maďarska  na základe nových vládnych reforiem verejnej správy. V praxi to znamená, že samospráva  na jednotlivých úrovniach nahlasuje úradu vlády svoje návrhy projektov, spoločných cezhraničných priorít a o ich výbere a schválení rozhodne Úrad vlády Maďarska.
 
Program cezhraničnej spolupráce medzi SR a Maďarskom sa dotýka viac ako 8 miliónov obyvateľov, ale z oprávnených slovenských krajov má Bratislavský samosprávny kraj pre Maďarsko  prioritný význam, má síce s Maďarskom krátku hranicu, ale prechádzajú ním dôležité dopravné tepny, a vyníma sa aj svojím hospodárskym  postavením v rámci SR.
 
Maďarská vláda sa chce sústrediť v oblasti dopravy na dobudovanie diaľničného prepojenia Maďarska a SR, ako aj na opravu cesty č. 150 Rajka-Rusovce a Rajka –Čunovo.  Doprava patrí medzi najdôležitejšie priority Maďarska.
 
Ako podotkol predseda BSK Pavol Frešo, oblasť dopravy patrí nielen v rámci SR, ale aj v rámci BSK tiež k prioritným oblastiam rozvoja a v krátkosti informoval o situácii v BSK.
 
Obaja predstavitelia sa v krátkosti dotkli súčasného programového obdobia, Pavol Frešo spomenul spoločný projekt SACRAVELO so župou Györ-Moson-Sopron a TTSK (prepojenie sakrálnych pamiatok cyklotrasami), ktorý bol zastavený kvôli zmene mechanizmu financovania projektov v Maďarsku, pričom vyjadril nádej, že sa ho podarí spoločným úsilím dokončiť.
 
Obaja predstavitelia sa tiež v krátkosti zmienili o uvažovanom cykloturistickom moste cez staré koryto Dunaja poniže Gabčíkova, ktorý by v prípade realizácie v budúcnosti pozitívne ovplyvnil rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v podunajskom priestore, ako aj v rámci Dunajskej magistrály, ktorú s obľubou využívajú cykloturisti z celej Európy, a z čoho by mohli   profitovať obe strany .
 
Podpredsedníčka BSK Gabriella Németh, ktorá má na starosti cezhraničnú spoluprácu s partnerskou župou Györ-Moson-Sopron, informovala hostí o úspešných rokovaniach s  maďarským partnerom ohľadom nového programového obdobia 2014-2020. Uskutočnili sa spolu 4 stretnutia na území župy Györ-Moson-Sopron, ako aj na Úrade BSK.
 
Ako uviedla Gabriella Németh: „Spoločné témy pre oblasť slovensko-maďarskej spolupráce v cezhraničnom programe sa profilujú najmä v oblasti dopravy a cestovného ruchu, ochrany životného prostredia, ale aj v oblasti cykloturizmu a cyklodopravy a zabezpečenie ochrany ekologicky hodnotných území na oboch stranách hranice. Osobitne dôležitý je vznik Dunajskej stratégie a jej rastúci význam vzhľadom na prepojenosť s Programom Juhovýchodná Európa. “