Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výstava priblíži históriu Hradiska vo Svätom Jure

Hradisko vo Svätom Jure - Svedok dávnej minulosti je názov jedinečnej výstavy nálezov z archeologického výskumu, ktorý realizuje Malokarpatské múzeum v Pezinku od roku 2006 pod vedením Júliusa Vaváka.

 
Záujemcovia ju môžu navštíviť od dnešného dňa až do 13. apríla v priestoroch Literárneho a vlastivedného múzea vo Svätom Jure, čo je vysunuté pracovisko múzea. Výstavu pripravilo Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej župy.
 
„Výstava sa venuje jednému z najvýznamnejších opevnených sídiel v Malých Karpatoch, ktoré leží v horách nad mestom Svätý Jur. Je to ďalší spôsob, ako priblížime obyvateľom a návštevníkom Bratislavskej župy kúsok našej histórie,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
 

Prvé archeologické výskumy na hradisku prebehli koncom 50. a na začiatku 60. rokov 20. storočia pod vedením PhDr. Ľ. Kraskovskej zo Slovenského národného múzea. Výstava prináša zaujímavý pohľad na osud lokality, prezentované budú doklady o živote ľudí od doby bronzovej cez dobu halštatskú, ďalej nálezy z doby  rímskej a doby sťahovania národov. Najväčší rozmach zaznamenala lokalita v čase slovanského osídlenia v 8. až 10. storočí, kedy bolo významným regionálnym hradiskom Nitrianskeho kniežatstva a neskôr Veľkej Moravy. Priestor hradiska využili na začiatku 13. storočia grófi zo Svätého Jura a Pezinka na vybudovanie prvého sídla, zásobovaného vodou unikátnym keramickým potrubím.