Blindfriendly Streda 1. 4. 2020 | Meniny má Hugo Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Stredoškoláci by mali viac športovať, zdravšie sa stravovať a prestať fajčiť

Stredoškoláci jedia veľmi málo ovocia a zeleniny, uprednostňujú rýchle občerstvenie, konzumujú veľa komerčných sladkostí, mnohí tiež nešportujú, sedia pred obrazovkami viac ako 5 hodín denne a približne tretina školákov pravidelne fajčí. Vyplýva to z výsledkov projektu Rešpekt pre zdravie, ktoré realizovali Bratislavský kraj a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave na stredných školách v pôsobnosti župy.

 
„Bol to dobrovoľný projekt, trvalo nám to dva roky a otestovali sme zhruba 5-tisíc študentov. Sumár výsledkov hovorí o tom, v ako stave máme v Bratislavskej župe mladú populáciu. Závery sú pomerne alarmujúce,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Zarážajúce sú podľa neho napríklad výsledky tlaku krvi, kde optimálne hodnoty zistili len u 38% chlapcov a 85% dievčat – čo je pre budúcnosť istou predispozíciou pre rôzne typy chorôb. Do rizikovej zóny patrí až 62% chlapcov a 15% dievčat. „Veľmi ma zarazilo, že 36% dievčat a 32% chlapcov denne fajčí,“ uviedol župan. Zároveň doplnil, že budú ďalej pokračovať v tých aktivitách, ktoré si vytýčili, napr. podpora športu či aktívneho oddychu.
 
Dôvodom na mapovanie zdravia stredoškolákov je podľa Zory Gerovej z RÚVZ BA
aj dvojnásobne vyššia úmrtnosť na choroby obehovej sústavy na Slovensku ako je priemer Európskej únie! Môžu za to zlé životné návyky. Napríklad nadhmotnosť a obezita bola podľa nej zistená až u 31% chlapcov a 20% dievčat, optimálne hodnoty BMI namerali 63% chlapcom a 66% dievčatám. Pokiaľ ide o konzumáciu - 52% chlapcov a 56% dievčat nekonzumuje ryby vôbec, čerstvé ovocie konzumuje denne len 25% chlapcov a 40% dievčat, čerstvú zeleninu len 14% chlapcov a 24% dievčat. V jedálničkoch študentov prevládajú komerčné sladkosti, ktoré denne konzumuje 62% chlapcov a 64% dievčat, tiež sladké a kolové nápoje, údeniny a solené pochutiny. Z výsledkov vyplýva, že vyše 50% žiakov si v školskom bufete kupuje rýchle občerstvenie, 62% dievčat a 49% chlapcov nešportuje, žiaci sa vyhýbajú telesnej výchove, aplikujú laické diéty na schudnutie a trávia veľa času pri obrazovkách. (Podrobné výsledky nižšie)
 
Podľa riaditeľa Odboru zdravotníctva a lekára samosprávneho kraja Valeriána Potičného chcú zmeniť a zlepšiť návyky študentov, aby ich celková kondícia do budúcna bola lepšia. „Chceme zlepšiť pohybovú aktivitu študentov budovaním ihrísk a tiež možnosťami športového vyžitia. Budeme úzko komunikovať s vedením škôl, študentmi aj lekármi, aby sme znížili podiel nezúčastnených na telesnej výchove,“ priblížil niektoré opatrenia kraja. Župa chce tiež zmeniť dietetický režim v školských jedálňach tak, aby sledoval celosvetové trendy stravovania vo výžive detí, a obmedziť na minimum predaj zdraviu neprospešných potravín v školských bufetoch.
Projekt sa robil v prostredí 68 stredných škôl, ktoré navštevuje vyše 19 000 študentov. Konkrétne merania sa vykonali na 5000 študentoch vo veku 14-18 rokov. Súčasťou meraní boli dotazníky s 255 parametrami o každom študentovi, antropometrické a fyziologhické merania (tlak krvi, telesná výška, hmotnosť, telesné obvody) a odbery krvi. Pri meraniach pomáhalo 146 študentov a 20 pedagógov z RÚVZ BA, zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Lekárskej fakulty UK a stredných zdravotných škôl. RÚVZ BA takúto akciu uskutočňoval aj v prostredí základných škôl v Petržalke. Informácie o projekte sú aj na stránke www.respektprezdravie.sk.
 

 
 
"REŠPEKT PRE ZDRAVIE“
 
 
Prvým z cieľov projektu je získanie relevantných informácii o výskyte kardiometabolického rizika v populácii študentov stredných škôl, ktoré sú v pôsobnosti BSK. Dôvodom je vysoký výskyt chronických ochorení a ich rizikových faktorov v dospelej populácii SR.
Realizácia: BSK v partnerstve s RUVZ BA
Prostredie projektu - 58 stredných škôl a cca 19000 študentov
 • merania vykonané na cca 5000 študentoch vo veku 14-18 rokov
 • 255 údajov o stave zdravia každého studenta
 • Trvanie projektu- apríl 2010- december 2012
Metódy
1. Dotazníky
2. antropometrické a fyziologické merania - tlak krvi, tepová frekvencia, telesná výška, hmotnosť, telesné obvody
3. Odbery krvi
 
Pomoc pri meraniach
- 146 študentov a 20 pedagógov SZU, LFUK a SZŠ .
 
PRVÉ  ZISTENIA
 1. Výskyt zvýšených hodnôt tlaku krvi (TK)
V prostredí škôl sa optimálne hodnoty TK   zistili len 38% chlapcov a 85% dievčat. U 62% chlapcov a 15% dievčat sa zistili vyššie než optimálne, resp. zvýšené hodnoty TK. 
 1. Výskyt nadhmotnosti a obezity
Optimálne hodnoty BMI boli namerané u 63% chlapcov, 66% dievčat. Nadhmotnosť a obezita spolu však boli zistené u 31% chlapcov a 20% dievčat. Nižšia než optimálna hmotnosť sa vyskytla častejšie u dievčat, a to v 14%, než u chlapcov, v 6%. 
 1. Telesná hmotnosť a tlak krvi
Hodnoty systolického a diastolického tlaku krvi u chlapcov a dievčat s nadhmotnosťou a obezitou sú štatisticky významne vyššie než u študentov s optimálnou hmotnosťou.
 
 1. Metabolický syndróm sa definuje ako spoločný výskyt viacerých faktorov, ktoré významne zvyšujú riziko ochorení obehového systému a ochorenia na cukrovku druhého typu.
 • Centrálna obezita
 • Triacylglyceroly zvýšené hodnoty/ zlé tuky/
 • HDL-C znížené hodnoty/ dobré tuky/
 • Vyšší tlak krvi
 • Inzulínová rezistencia 
 1. Výskyt metabolického syndrómu
 • 2 faktory 13% chlapcov a 9,5% dievčat
 • 3-5 faktorov má 5,3% študentov!!!
 • Populácia dospelých 18-29 rokov v SR má výskyt metab.sy v 4,3% 
 1. Analýza výživových návykov
 • 52% ch a 56% d nekonzumuje ryby vôbec
 • len 25% ch a 40% d konzumuje čerstvé ovocie denne
 • len 14%ch a 24%d konzumuje čerstvú zeleninu denne
 • 62%ch a 64%d konzumuje DENNE/ takmer denne komerčné sladkosti!!!
 • 39%ch a 30%d pije sladené nápoje takmer denne,
 • 30%ch a 18%d pije kolové nápoje takmer denne
 • 38%ch a 25%d konzumuje denne/takmer denne údeniny
 • 25%ch a 19%d konzumuje denne alebo skoro denne solené pochutiny 
 1. Obedy
LEN 29% chlapcov a 27% dievčat navštevuje školskú jedáleň!!!
54% ch a 50% d má doma denne teplú stravu, cca 10% má doma studenú stravu a cca 10% sa stravuje inde ako doma alebo v škole. 
 1. Nákupy v školskom bufete
56%ch a 60%d uprednostňuje rýchle občerstvenie a len 16%ch a 17%d si tam kúpi ovocie. 
 1. Zdravie ohrozujúce návyky
 • 62%d a 49%ch nešportuje !!!
 • 40%d a 18%ch sa vyhýba telesnej výchove!!!
 • 36%d a 40%ch sedí v pracovné dni pred TV alebo PC viac ako 5 hod. denne, cez víkend je to 63%d a 69%ch!!!
 • 36%d a 32%ch pravidelne fajčí!!!
 • 61%d a 30%ch aplikuje laické diéty na schudnutie
 Na základe výsledkov tohto projektu sa VUC BA do budúcna zameria na spoluprácu so školami a študentmi v následovných rovinách. 
 • Zlepšenie pohybovej aktivity študentov budovaním ihrísk a možností športového vyžitia v rámci škôl
 • Zabezpečiť v spolupráci s vedením škôl lepšiu dochádzku na telesnú výchovu
 • Vyvinúť iniciatívu na zmenu školského stravovania tak, aby sledovalo celosvetové trendy stravovania vo výžive detí
 • Obmedziť predaj zdraviu neprospešných potravín v školských bufetoch 
Bratislava, 18.4.2013
MUDr. Zora Gerová, CSc, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
MUDr. Valerián Potičný, MPH, Riaditeľ odboru Zdravotníctvo a humánna farmácia, Lekár Bratislavského samosprávneho kraja