Blindfriendly Piatok 20. 9. 2019 | Meniny má Ľuboslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pri optimalizácii škôl chce kraj nastaviť podmienky spravodlivo

Krajom pribudla kompetencia rozhodovať o počte novootvorených prvých tried v rámci stredných škôl bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Ambíciou Bratislavskej župy je dosiahnuť čo najširší konsenzus tak, aby mu všetci zriaďovatelia škôl dôverovali.

 
Na Úrade BSK dnes rokovali všetci zriaďovatelia stredných škôl na území kraja.
„Snažíme sa so zriaďovateľmi dohodnúť na kritériách, podľa ktorých budeme postupovať na budúci rok, aby župné zastupiteľstvo, ktoré to má primárne v kompetencii, mohlo rozhodnúť tak, aby sa to nedotklo študentov, rodičov ani učiteľov,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.
Podľa Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave majú samosprávne kraje najneskôr do 30. septembra určiť počet tried prvého ročníka stredných škôl, ktoré sa budú otvárať v budúcom školskom roku. Zriaďovatelia škôl na území BSK majú do konca júna predložiť kraju návrh na počet tried.
„Je to dlhodobý proces, ktorý chceme nastaviť spravodlivo, aby sa nikto necítil ukrivdený,“ povedal Pavol Frešo, ktorý zároveň dodal, že je pochopiteľné, že žiadna škola nechce zaniknúť, či už štátna, súkromná alebo cirkevná.