Blindfriendly  19. 1. 2020 | Meniny má Drahomíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK zostáva riadiacim orgánom operačného programu INTERACT až do roku 2020

 Prípravný výbor pre operačný program INTERACT III 2014-2020, ktorý zasadal 30.5.2013 v cyperskom Limassole, jednomyseľne potvrdil v pozícii riadiaceho orgánu Bratislavský samosprávny kraj.

 
Kandidatúru BSK predniesol jeho podpredseda, JUDr. Ivo Nesrovnal, LLM. Vo svojej prezentácii sa venoval predstaveniu Bratislavského kraja, jeho geografickej polohe, štruktúre obyvateľstva, ale i aktivitám v zahranično-politickej oblasti a v oblasti euroagendy.
 
Taktiež vyzdvihol skúsenosti BSK s funkciou riadiaceho orgánu a tím odborníkov, ktorí OP INTERACT riadia. Za veľký diplomatický úspech pri príprave operačného programu INTERACT III je možné považovať fakt, že sa súčasnému riadiacemu orgánu podarilo nadviazať pozitívne vzťahy s Nemeckom, ktoré v roku 2007 ako jediná krajina EÚ odmietlo vstúpiť do INTERACTu.
Politickú podporu kandidatúre BSK vyjadrila aj vláda SR, ktorá vo svojom uznesení z 30. marca 2013, odporúča „uchádzať sa Bratislavskému samosprávnemu kraju o mandát riadiaceho orgánu pre operačný program INTERACT III v rámci cieľa EÚS pre programové obdobie 2014 – 2020“.
Bratislavský samosprávny kraj je jediným orgánom regionálnej samosprávny v strednej a východnej Európe, ktorý riadi operačný program v rámci Cieľa Európska územná spolupráca.

Súvisiace dokumenty