Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Krajské školy majú nové interaktívne tabule

 Stredné odborné školy v pôsobnosti Bratislavské kraja, ktoré sú zapojené do cezhraničného projektu EdTrans, majú inštalované nové interaktívne vybavenie. To pozostáva z interaktívnej multifunkčnej tabule, projektora a vizualizéra. Projekt v hodnote 140 000 € je financovaný v rámci Program Slovensko-Rakúskej spolupráce 2007-2013.

 
„Žiaci dostávajú základy toho, akým spôsobom tvoriť počítačový softvér, aj čo sa týka elektronických prvkov, optických či telekomunikačných prvkov klasického hardvéru sieti a počítačov samotných,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo počas návštevy SOŠ informačných technológií na Hliníckej v Bratislave, ktorá má tiež takéto interaktívne vybavenie. Zároveň konštatoval, že aj vďaka takémuto odbornému vybaveniu je o školu stále väčší záujem. „Takýto profil je vyslovene žiadaný medzi malými a strednými firmami. Títo stredoškoláci majú absolútnu šancu sa zamestnať,“ dodal župan.
 
Vďaka interaktívnemu vybaveniu sa prispôsobí vyučovací proces moderným štandardom a poskytne školám konkurenčnú výhodu. Projekt má podporiť prepojenie systému vzdelávania s trhom práce. Projekt EdTrans– Transition from school to work je zameraný na podporu stredných odborných škôl v BSK prostredníctvom výmeny skúseností s partnerskými školami z Rakúska. Zároveň sa orientuje na zvýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania. Do projektu je zapojených celkovo 10 škôl, z toho 5 z Bratislavského kraja. Súčasťou projektu je tiež školenie zamestnancov škôl.