Blindfriendly Utorok 23. 1. 2018 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj


 

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj

pdf    Uznesenie o schválení ZaD č. 1 ÚPN R BSK č. 94/2017 zo dňa 29.09.2017

Záväzná časť:
          pdf Záväzné regulatívy územného rozvoja BSK a verejnoprospešné stavby
                       pdf Výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Smerná časť:
          pdf Smerná textová časť
          pdf Prílohy

Grafická časť:
          pdfKomplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 
          pdfVýkres verejného dopravného vybavenia
          pdf Výkres energetiky, telekomunikácií a informačných sietí
          pdf Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSESÚzemný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj 

 
Záväzná časť:
 
Smerná časť:
pdf    Prílohy
 
Grafická časť:

UPN R BSK-grafická časť ako webová aplikácia - bskgis.maps.arcgis.com/apps/PublicGallery/index.html