Blindfriendly Štvrtok 23. 5. 2019 | Meniny má Želmíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Na Fajnorke sa stretli štyri desiatky riaditeľov stredných priemyselných škôl

Stretnutie s medzinárodnou účasťou sa na Strednej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave koná pri príležitosti 110. výročia jej fungovania.

 
„Chcem oceniť prácu pedagogického zboru, ale aj ostatných zamestnancov školy, ktorí aj v dnešnej dobe zostali verní svojmu povolaniu. Nie je to ľahká práca a jej výsledky sa dostavia často až po rokoch, ale verím, že dostatočným zadosťučinením sú práve úspešní absolventi,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.

Škola na Fajnorovom nábreží prešla od svojho založenia mnohými zmenami, až sa napokon vyprofilovala do dnešnej podoby – modernej vzdelávacej inštitúcie, ktorá síce stavia na tradícii, no dôsledne sleduje aj všetky moderné trendy. Vytvorila zdravý základ stredného priemyselného školstva v Bratislave, a to nielen strojníckeho, ale aj elektrotechnického, stavebného a dopravného. Podľa vzoru Strednej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave bolo vybudovaných viacero strojníckych škôl na Slovensku: v Trnave, Novom Meste nad Váhom, Komárne, Dubnici a v Myjave. Za 110 rokov existencie školy prešli jej bránami tisíce absolventov, ktorí pokračovali v štúdiu na vysokých školách alebo sa úspešne uplatnili na trhu práce.