Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

SOŠ Senec - člen Technického Vzdelávacieho Konzorcia pri VŠTE České Budejovice

Technické a vzdelávacie konzorcium pri VŠTE je združenie stredných škôl technického zamerania na medzinárodnej úrovni. Cieľom konzorcia je podporovať technické vzdelávanie a vzájomné prepojenie medzi jednotlivými stupňami vzdelávacích sústav.

 

Na zasadaní TaVK (Technického a Vzdelávacieho Konzorcia) dňa 04.03.214 v hoteli Clarion České Budejovice boli predstavení novoprijatí členovia. Zo zástupcov Slovenskej republiky boli nominované a  prijaté stredné školy SPŠ Levice a SOŠ Senec. Hlavným cieľom všetkých zúčastnených je podpora a rozvoj technického vzdelávania a odbornej prípravy v stredoeurópskom regióne. Nezáujem o technické vzdelávanie je globálny problém, ktorý sa v súčasnosti rieši zavádzaním systémov štipendií a podpory zamestnávateľov. V Českej republike zaznamenali nárast záujmu o strojárske profesie, ktorý pripisujú podpore zamestnávateľov. Členovia TaVK sa uzniesli na potrebe vzájomnej spolupráce a výmene skúseností na úrovniach stredných a vysokých škôl ako aj zamestnávateľov. Zástupcovia SOŠ Senec prezentovali na konferencii technické vzdelávanie a odbornú prípravu žiakov v oblasti služieb súvisiacich s predajom CMV na SOŠ Senec.