Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský samosprávny kraj pristúpil k Charte viacúrovňového riadenia v Európe

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa pripojil medzi signatárov dokumentu s názvom Charta viacúrovňového riadenia v Európe.

 
Podpísaním tohto dokumentu, ktorú vypracoval Výbor regiónov BSK vyjadril podporu tzv. viacúrovňovému riadeniu, ktoré spočíva v koordinovanej činnosti Európskej únie, členských štátov a miestnych a regionálnych samospráv zakladajúcej sa na zásadách subsidiarity, proporcionality a partnerstve.
 
Hlavným cieľom Charty je spájať regióny a mestá v Európe a zároveň podporovať mnohostranné partnerstvo viacerých aktérov so spoločenskými aktérmi, akými sú sociálni partneri, univerzity, MVO a zástupcovia zoskupení občianskej spoločnosti.
 
Charta bola prijatá Výborom regiónov 3. apríla 2014 a doposiaľ k nej pristúpilo 87 signatárov pozostávajúcich z miest, regiónov a regionálnych združení členských štátov Európskej únie. Celé znenie Charty viacúrovňového riadenia v Európe nájdete tu: