Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ReSyFac – Referenčný systém pre facilitátor vzdelávania

Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok realizuje medzinárodný projekt ReSyFac - Reference System for Facilitators of Learning s 13 partnermi z 9 krajín EÚ (Dánsko, Holandsko, Litva, Malta, Nemecko, Portugalsko, Slovensko, Taliansko, Veľká Británia).

 
Projekt sa zameriava na vzdelávacie postupy, v ktorých sa problémové situácie, do ktorých sa spoločnosti dostavajú, využívajú ako pedagogický základ ich ďalšieho vzdelávania. Za účelom podpory týchto postupov je potrebné podporovať vzdelávanie pomocou facilitátorov a zaškoliť ich tak, aby boli schopní ľudí skôr stimulovať k vzdelávaniu ako im ho poskytovať.
 
Hlavným cieľom projektu je skúmanie profilu a výkonu facilitátora v národnom kontexte za účelom vytvorenia referenčného systému obsahujúceho rôzne elementy, ktoré kvalifikácia európskeho facilitátora vyžaduje. Spoločný systematický a medzinárodný prístup je hlavným zámerom projektu.
 
Jedným z výstupov projektu je „Európsky profil facilitátora vzdelávania pri práci“. Pri príprave takéhoto profilu je potrebné získať informácie o stave odborného vzdelávania zo všetkých 27 krajín EÚ. Na tento účel bolo potrebné uskutočniť prieskum v jednotlivých krajinách, či už pomocou dostupných zdrojov alebo rozposlaním dotazníkov relevantným aktérom. RRA Senec – Pezinok dostala na starosti štyri krajiny. Medzi tieto krajiny patrí Slovensko, Rakúsko, Poľsko a Bulharsko. Na Slovensku a v Bulharsku agentúra využila kontakty, ktoré za dobu svojho fungovania nadobudla. V Rakúsku a Poľsku bolo potrebné nadviazať nové kontakty a to aj za pomoci ostatných partnerov v rámci projektu.
 
Najväčším problémom s ktorým sa RRA Senec – Pezinok počas prieskumu stretla bolo vysvetlenie niektorých pojmov osloveným aktérom. Najbadateľnejšie to bolo práve v Rakúsku a Poľsku, kde osloveným organizáciám neboli pojmy ako facilitátor celkom zrejmé. Tu možno vidieť jeden s významov projektu. Uviesť túto novú kvalifikáciu a priblížiť ju všetkým cieľovým skupinám, ktoré môžu týchto odborníkov využiť na ich ďalšie napredovanie.
 
Po vytvorení analýz jednotlivých krajín pripravil nemecký partner záverečnú správu, v ktorej výsledky analyzuje. Výsledky budú následne použité na vytvorenie spomínaného európskeho profilu facilitátora vzdelávania pri práci, ktorý by mal mať také schopnosti, znalosti, či kompetencie, aby spĺňal požiadavky pokiaľ možno všetkých 27 analyzovaných krajín.
 
Kontaktná osoba:
 
Tomáš Kobeľa
Projektový manažér
Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok
Tel.: 02/3500 1124
 
Internetová stránka projektu: http://www.facilitationsystem.eu
Za účelom podpory týchto postupov je potrebné podporovať vzdelávanie pomocou facilitátorov a zaškoliť ich tak, aby boli schopní ľudí skôr stimulovať k vzdelávaniu ako im ho poskytovať.