Blindfriendly Pondelok 16. 9. 2019 | Meniny má Ľudomila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj ponúka obciam a mestským častiam finančnú pomoc cez projekty

 Dotácie na škôlky, na rekonštrukciu miestnych ciest ale aj na drobné občianske projekty ponúka Bratislavský kraj obciam a mestských častiam v regióne, aby tak vyriešili svoje najpálčivejšie problémy. Projekty dnes predstavil bratislavský župan Pavol Frešo starostom bratislavských mestských častí na Regionálnom združení MČ Bratislavy. Spolu pôjde o takmer milión eur.

 
„Ponúkame mestským častiam a mestám v kraji pomoc formou dotácií, ktoré sa budú dať využiť na opravy ciest ale aj chodníkov. Mechanizmus bude podobný aký bol pri dotácii hlavnému mestu pred pár rokmi, uviedol po stretnutí so starostami mestských častí predseda BSK Pavol Frešo. Na rekonštrukciu miestnych ciest má župa vyčlenených v rozpočte pol milióna eur, čo v priemere vychádza 25-tisíc eur na mestskú časť a okresné mestá v kraji. Návrhy, ktoré časti miestnych komunikácií je potrebné obnoviť, môžu starostovia posielať do 15. júna. Peniaze budú určené hlavne na opravy súvislejších úsekov ciest, nie na výtlky. Bratislavský samosprávny kraj bude mestské časti podporovať v zlepšení cestnej infraštruktúry najbližšie tri roky.
 
 „Najpodstatnejšie je, že to nie je jednorazová vec, ktorá bola pred tromi rokmi, ale že to bude trvať minimálne tri roky, čiže budú to systematické opravy ciest a chodníkov,“ poznamenal Ján Mrva, predseda Regionálneho združenia mestských častí Bratislavy, ktorý je zároveň starostom mestskej časti Vajnory.
 
Rovnaký termín, 15. jún platí aj pre zasielanie žiadostí na podporu drobných občianskych projektov alebo aktivít. Na každého obyvateľa vyčlení v júni Bratislavský kraj 50 centov. Každá obec a každé mesto bude môcť na BSK poslať projekt alebo projekty v sume, ktorá predstavuje 50 centov na obyvateľa. „Podmienkou bude, že projekty budú vychádzať z iniciatívy komunít alebo občianskych združení v danej samospráve“, priblížil Pavol Frešo.
 
Tretím projektom sú dotácie na materské školy, na ktoré má BSK v rozpočte 197-tisíc eur. Nie je to primárne určené na rozširovanie kapacít, ale aj na dovybavenie či rekonštrukciu priestorov. Žiadosti je potrebné posielať do 21. mája. Návrhy na všetky tri projekty bude odborne posudzovať dotačná komisia a následne  poslanci Zastupiteľstva BSK 26. júna.