Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V Bratislave otvoria druhý Bezpečný ženský dom

 Už v auguste otvoria v Bratislave druhý Bezpečný ženský dom. Útočisko v ňom nájdu ženy a matky s deťmi, ktoré sa stali obeťami násilia. Projekt realizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s občianskymi združeniami Domov Dúha a Brána do života. Prvý Bezpečný ženský dom otvorili vlani na jeseň a bol jedným z prvých na Slovensku.

 
„Bezpečný ženský dom slúži predovšetkým pre ženy, ktoré zažívajú alebo zažívali domáce násilie a pre ich deti. Je to bezpečný priestor, kde sa im poskytne ubytovanie, nájdu tu odbornú, psychologickú, právnu aj terapeutickú pomoc. Teda všetky veci, ktoré súvisia s tou traumatizáciou po domácom násilí,“ priblížila riaditeľka Odboru sociálnych vecí BSK Michaela Šopová na dnešnej tlačovej konferencií zameranej na zvyšovanie povedomia o obetiach domáceho násilia. Ako Michaela Šopová tiež uviedla, Bratislavský kraj ako jediný kraj na Slovensku aktívne pracuje na skvalitňovaní služieb pre ženy zažívajúce domáce násilie. Zároveň dodala, že bezpečný ženský dom sám o sebe nestačí na pomoc obetiam domáceho násilia, dôležité je, aby sa vytvorila funkčná sieť.
 
Projekt Bezpečný ženský dom realizuje Bratislavský kraj v spolupráci s občianskymi združeniami Domov Dúha a Brána do života. Nefinancujúcim partnerom je nórske krízové centrum Glamdal Krisensenter IKS. Spoločný partnerský projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V podporenom projekte ide o vytvorenie dvoch zariadení Bezpečného ženského domu, ktoré budú prístupné aj pre osoby so zníženou mobilitou, spolu sa vytvorí 40 miest pre ženy.
 
Bratislavská župa sa dlhodobo venuje problematike pomoci ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie. Vytvorila sociálny program „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie“, vypracovala Regionálny akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre Bratislavský kraj a zriadila pracovnú skupinu Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre Bratislavský kraj.
 
Podľa psychologičky a riaditeľky OZ Pomoc ohrozeným deťom Adriany Havašovej je v súčasnosti tabuizovanou témou aj domáce násilie páchané na senioroch. Realizujú preto projekt „Zvyšovanie povedomia a vyhľadávanie obetí domáceho násilia u špecifických cieľových skupín“, ktorý je zameraný na osvetovú a informatívnu kampaň v kluboch seniorov, denných centrách pre seniorov a kluboch dôchodcov. Hlavnými témami sú zásadné otázky, napríklad: ako rozoznať domáce násilie, čo spadá pod domáce násilie, ako ho riešiť, ako sa v prípade domáceho násilia postupuje a tiež psychológia obete. Vytlačili aj letáky a brožúry, ktoré sú bohato využité na besedách so seniormi, deťmi a inými potenciálne ohrozenými skupinami obyvateľstva. Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu – programová oblasť SK 09: Domáce a rodovo podmienené násilie, štátneho rozpočtu SR a z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.