Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pocta SLOBODE – TRIBUTE TO FREEDOM 2015, 21. 8. 2015 o 18,30 na hrade Devín v Bratislave

Pocta SLOBODE – TRIBUTE TO FREEDOM 2015, 21. 8. 2015 o 18,30 na hrade Devín v Bratislave: Slávnostný koncert Bratislavského samosprávneho kraja k 47. Výročiu okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy, 71. Výročiu SNP a 26. Výročiu pádu Železnej opory.

 
            Podujatie „TRIBUTE TO FREEDOM – POCTA SLOBODE“ na hrade Devín, je už od roku 2009 neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského diania v Bratislave, s celospoločenským presahom. Je to predovšetkým preto, že projekt Pocta slobode je nielen kvalitným kultúrnym podujatím, ale viaže sa k hradu Devín, ktorý je v našich dejinách symbolom boja za slobodu a po roku 1989 sa stal aj symbolom boja za demokraciu.
Slávnostný koncert Pocta slobode, na ktorom Bratislavský samosprávny kraj tradične participuje, je venovaný najvýznamnejším udalostiam v našich novodobých dejinách a zároveň vytvára priestor na prezentáciu Bratislavskej župy, ako v súčasnosti najvýraznejšej demokratickej územno-správnej jednotky na Slovensku.
Koncert bude realizovaný ako umelecky zaujímavé, výrazné a pre návštevníkov atraktívne podujatie. Účinkovať budú významní a populárni slovenskí a českí umelci, ktorých tvorba bola vždy neodmysliteľne spätá s hodnotami slobody a demokracie a ktorí sú navždy zapísaní v srdciach občanov Slovenska a Čiech ako symboly občianskeho náhľadu a umeleckej kvality: Stanislav Štepka, Jiří Suchý a Milan Lasica, ako aj mnoho iných.
Na podujatie je vstup voľný, srdečne všetkých pozývame.