Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V budúcom roku vznikne požičovňa hračiek

 Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja dnes odovzdali špeciálne hračky pre neziskovú organizáciu Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., ktoré je jediným zariadením tohto druhu v Bratislavskom kraji. Okrem neho funguje takéto centrum v Prešovskom a Žilinskom kraji.

 
„Bratislavská župa ako jediná vytvorila svoju pracovnú skupinu a intenzívne podporuje túto novú formu sociálnej služby. Sme si vedomí toho, že sa rodia deti so zdravotným postihnutím, s rizikovým vývojom a je to veľmi veľká záťaž, tak pre rodinu ako aj pre širšiu komunitu. Považujeme za našu povinnosť poskytnúť pomocnú ruku aj týmto rodinám a zároveň našim občanom,“ povedala na stretnutí podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh.
 
Bratislavská župa už niekoľko rokov organizuje medzi svojimi zamestnancami pred Vianocami zbierku a vždy vyberie niektoré zariadenie sociálnych služieb, ktorému poskytne pomoc. Tento rok to bola vianočná zbierka pre neziskovú organizáciu Centrum včasnej intervencie Bratislava, ktorá funguje od apríla tohto roka. Pomáha deťom od 0 do 7 rokov so zdravotným znevýhodneným alebo ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený a takisto aj ich rodinám. Cieľom Centra včasnej intervencie je podporovať vývin dieťaťa, sily a schopnosti samotnej rodiny ako aj začlenenie rodiny a dieťaťa do spoločnosti.
 
Deťom a ich rodinám, ktoré navštevujú toto zariadenie ambulantne, ale aj tým, ktorým sa služba odborníkmi centra poskytuje priamo v domácnostiach, najviac chýbali špeciálne terapeutické pomôcky. Práve pomôcky- hračky z vianočnej zbierky BSK sa stanú súčasťou budúcej požičovne hračiek. Tú zriadi Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. aj v spolupráci s bratislavskou župou. Pomôcky budú nielen súčasťou výbavy odborníkov pri poskytovaní služby,  ale budú si ich môcť v rámci terapie zapožičať pre svoje deti aj samotní rodičia.  
 
„Po necelom roku fungovania je o prvé Centrum včasnej intervencie zo strany rodičov veľký záujem. Bratislavský kraj v spolupráci s odborníkmi pripravuje Koncepciu služieb včasnej intervencie a prax nám ukázala, že služby centra sú pre rodiny profesionálnou a morálnou podporou a mnoho krát poslednou záchranou. Preto v roku 2016 plánujeme služby včasnej intervencie rozšíriť do ďalších častí nášho regiónu. Veríme, že budeme dobrým príkladom aj pre ďalšie mestá a kraje na Slovensku“, zhodujú sa riaditeľka Odboru sociálnych vecí BSK Michaela Šopová a Erika Tichá, ktorá Centrum včasnej intervencie vedie.