Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

13. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou

 Z poverenia MŠVVaŠ SR organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 13. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl s mottom „Tvoríme pre radosť iných“. Súťaž sa konala v priestoroch Domu kultúry Ružinov 22. marca 2016. Súťaž organizačne zabezpečovala celoštátna komisia vytvorená na SOŠ OS Samuela Jurkoviča.

 
Predseda celoštátnej komisie – Ing. Tatiana Mókosová, riaditeľka školy
Organizačné zabezpečenie     - Ing. Iveta Šoltésová, Katarína Vajgelová, Lýdia Štolfová
 
Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení:
Monika Pavlovská – predseda OHK, výtvarníčka
Zuzana Važecká – výtvarníčka
Miroslav Sedláček – podnikateľ
 
Cieľom súťaže je podporiť žiakov pri prezentácii svojich nápadov, praktických zručností, estetického cítenia a nových trendov v darčekovom balení.
 
Na súťaži sa zúčastnilo spolu 14 škôl – 11 škôl zo Slovenska a 3 školy z Českej republiky, s celkovým počtom 21 súťažiacich.
 
Témy súťaže:
  • 1.      téma – zhotoviť darčekové balenie na tému „Môj prvý deň v škole
  • 2.      téma – zhotoviť darčekové balenie na tému „Balíček pre čakajúceho zákazníka

  • 3.      téma – zhotoviť ponuku dňa na tému „Hráme sa bez elektroniky

 

Odborná hodnotiaca komisia vyhlásila celkové poradie súťažiacich po všetkých troch súťažných témach – súťažiaci sa umiestnili v zlatom /1. – 5. miesto/, striebornom /6. – 14. miesto/, a v bronzovom pásme /15. – 21. miesto/.       
                                                     
V celkovom poradí /po spočítaní výsledkov za všetky 3 témy/ sa umiestnili:
  • miesto Filip Michal  /č.16/                        SOŠ HSaO Nové Zámky   
  • miesto Javorčíková Veronika /č.15/        SOŠHSO Nové Zámky
  • miesto Chovancová Pavla /č.14/              SOŠ podnikania Prešov
                    
Okrem toho boli po každej súťažnej téme vyhodnotené najlepšie nápady a prebehlo hlasovanie verejnosti - cena sympatie k prvej súťažnej téme.
 
Víťaz verejného hlasovania: Horáková Dominika /č.4/, SOŠOS S.Jurkoviča, Bratislava
 
Najlepší nápad v 1.téme Môj prvý deň v škole“ – Jašeková Dominika /č.7/, SOŠOS Púchov
                                                                                        
Najlepší nápad v 2. témeBalíček pre čakajúceho zákazníka“ – Horáková Dominika /č.4/, SOŠOS S.Jurkoviča, Bratislava
 
Najlepší nápad v 3.témeHrám esa bez elektroniky“ – Kellová Daniela /č.12/,
                                                                                         HA Liptovský Mikuláš                                                                        
 
Každý člen hodnotiacej komisie hodnotil jednotlivé témy pridelením bodov v rozsahu 0 – 10 bodov. Kritéria hodnotenia boli nasledovné: časový limit, vystihnutie témy, nápaditosť,  tvorba dekorácie, výber obalového materiálu,  zručnosť, pevnosť, prenosnosť, estetický vzhľad.
 
 
Všetci súťažiaci obdržali hodnotné vecné ceny, ktoré boli zakúpené z prostriedkov MŠVVaŠ SR, z prostriedkov Rady rodičov pri SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča a venované od sponzorov –  podnikateľov, s ktorými naša škola v rámci odbornej prípravy žiakov spolupracuje:
dm drogerie markt
Tesco Stores
Humanic
LIDL
Deichmann
BILLA
Kaufland
 
Žiaci všetkých škôl predviedli vysokú zručnosť, nápaditosť a estetické cítenie pri realizácii svojich nápadov. Veríme, že táto súťaž bola pre nich dobrou motiváciou k neustálemu zlepšovaniu svojich odborných zručností a budovaniu si kladného vzťahu k svojej budúcej profesii.
                                                                                        
                                                                                       
                                                 
 
                                                                                               Ing.Šoltésová Iveta
                                                                                       predseda organizačného výboru