Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Spiele der Welt

Gymnázium v Malackách získalo hlavnú cenu v súťaži „Stretnutie s východnou Európou“, ktorá bola súčasťou medzinárodného projektu Spiele der Welt. Ocenenie prevezme škola 16. júna 2016 na oficiálnom vyhlásení výsledkov od zástupcu Ministerstva pre rodinu, mládež, kultúru a šport spolkovej republiky Nordhein – Westfalen v Münsteri - Nemecko.

 

„Hry sveta“ je medzinárodná projektová súťaž zameraná na získanie a porovnanie informácií o skupinových detských hrách v Európe od minulosti až po súčasnosť. Cieľom projektu bolo prostredníctvom komunikácie s rôznymi generáciami spoluobčanov
a v spolupráci s knižnicami vytvoriť súbor hier z regiónu a odprezentovať ho zaujímavou výtvarnou formou. Pod vedením koordinátorky projektu Mg. Pochylej získavali študenti IV.O triedy informácie o hrách z dedinských kroník, rozhovormi s pamätníkmi, rodinných fotoalbumov a iných zdrojov. Zosumarizované informácie spolu s materiálmi partnerskej školy Gymnasium Beverungen z Nemecka spracovali v spoločnej komplexnej zbierke hier
z oboch krajín.
Obsahové i výtvarné spracovanie témy získalo hlavnú cenu vyhlasovateľa súťaže. Cenou je študijný pobyt pre koordinátora projektu a najaktívnejšieho žiaka v Münsteri Nemecko. Súčasťou je i finančná odmena, ktorá sa rozdelí medzi žiakov participujúcej triedy.
Okrem morálneho a finančného ocenenia je pre žiakov participujúcich na projekte veľkým obohatením samotná téma, ale predovšetkým aktívna práca s cudzím jazykom, nakoľko komunikácia s partnermi z Nemecka i celý projekt bol spracovaný v nemeckom jazyku.