Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Električkám na Starom moste chýba už len jedno stanovisko

 Počas štvrtkového miestneho zisťovania na bratislavskom Starom moste si celú stavbu prešli odborníci, zástupcovia dotknutých orgánov.

 

 Inšpektorát práce Bratislava, Hasičský a záchranný útvar Hl.m. SR Bratislavy a Regionálny úrad verejného zdravotníctva si vyžiadali maximálne 7 dní na doplnenie a dodanie svojho stanoviska. Inšpektorát práce aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva už svoje stanoviská dodali. Takisto už BSK obdržal aj chýbajúce doklady o úradných skúškach. Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy potrebuje už len vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru Hl. m. SR Bratislavy.
 
Pokiaľ HZZ vydá k stavbe kladné stanovisko, tak po jeho doručení bratislavská župa vydá do 24 hodín kolaudačné rozhodnutie na skúšobnú prevádzku. Od prvej prevádzky električky už bude cestujúcich deliť len zákonná lehota 2x 15 dní.