Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

O pokute pre chirurga rozhodne úrad do budúceho týždňa

 Bratislavský samosprávny kraj do dnešného dňa eviduje (BSK) 4 podnety týkajúce sa pôsobenia a fungovania nelegálnej plastickej kliniky. Z dôvodu neodbornej zdravotnej starostlivosti, poskytnutej v tomto zariadení, museli jednému pacientovi amputovať nohu. Kraj zistil, že ide o zdravotnícke zariadenie, ktoré zdravotnú starostlivosť poskytovalo už od roku 2013. Klientov s negatívnou skúsenosťou s touto klinikou môže byť ale viac.

 

„Dostali sme z verejnosti podnety, ktoré nám pomohli posunúť celý prípad ďalej. Do dnešného dňa máme spísané tri zápisnice, o tom, čo sa tam dialo. Ten dôvod prečo sme čakali na tieto štyri zápisnice je, že pokiaľ sa tam vykonávala zdravotná starostlivosť, tak je to oveľa vážnejšia situácia ako to pôvodne čo i len teoreticky mohlo vyzerať.  Stále platí, že na základe predbežného opatrenia, ktoré sme dali, nemôže zariadenia poskytovať zdravotnú starostlivosť pokiaľ nedostane povolenie,“ vyjadril sa počas dnešnej tlačovej konferencie predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. 

Momentálne sú spísané tri zápisnice, ktoré boli postúpené orgánom činným v trestnom konaní. Dnes by mal Bratislavský samosprávny kraj písomne dostať poslednú – štvrtú sťažnosť. Všetky štyri zápisnice budú zaslané Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a štvrtá takisto aj orgánom činným v trestnom konaní. Vo chvíli, keď bude písomne doložená posledná sťažnosť, začne bratislavská župa vyhotovovať rozhodnutie o udelení pokuty. Rozhodnutie bude pripravené do 28. novembra 2016.

V dvoch prípadoch podstúpili klienti operáciu prsníkov, v jednom vstrekovanie kyseliny hyalurónovej a posledný prípad sa týka operácie kŕčových žíl. Práve posledný zákrok mal za následok následnú amputáciu časti nohy pacienta. 

 „Chcel by som apelovať na pacientov, ktorí boli ošetrovaní na takýchto klinikách, nielen na tejto konkrétnej, ale možno existujú aj nejaké iné, ktoré nemajú vydané legálne povolenie  v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, aby nám to oznámili aby sme to mohli prešetriť a ísť na kontrolu do takýchto zariadení. Aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu zdravia a života občanov,“ doplnil Valerián Potičný, lekár Bratislavského samosprávneho kraja.

Klienti, ktorí majú skúsenosť s predmetným zariadením, môžu kontaktovať Bratislavský samosprávny kraj osobne, telefonicky alebo na adrese zdravotnictvo@region-bsk.sk. Pacienti majú zároveň možnosť overiť si, či má ich lekár povolenie od župy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zoznam všetkých poskytovateľov, ktorým samosprávne kraje vydali povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti je uvedený na stránke www.e-vuc.sk.