Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Stratégia rozvoja a marketingová stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj spojí 3 VÚC

 Bratislavský samosprávny kraj zabezpečil vyhotovenie strategického dokumentu na rozvoj Malého Dunaja.

 

Dokument predstavuje jeden z mnohých výstupov projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU. Jeho cieľom bolo za prvé zmapovanie súčasného stavu cyklistickej a vodáckej infraštruktúry ako aj aktuálnej ponuky poskytovaných služieb v území a za druhé stanovenie nástrojov a opatrení na dosiahnutie cieľa, ktorý tvoria tri priority:
1. využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva územia
2. dobudovanie rekreačnej, cykloturistickej a vodáckej infraštruktúry a infraštruktúry služieb CR
3.  rozvoj a podpora turistickej destinácie Malý Dunaj
Tím spracovateľov dokumentu oslovil formou dotazníkov podnikateľské subjekty pôsobiace v danom území tak ako aj samosprávy v okolí Malého Dunaja a pod záštitou BSK sa zapracovávali pripomienky aktérov pôsobiacich v území.
Prínos Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie Malého Dunaja vníma BSK vo viacerých smeroch. Predovšetkým tento dokument predstavuje jeden z krokov smerujúcich tak k zosieťovaniu doteraz nekoordinovaných služieb v tejto oblasti ako aj k vzájomnej spolupráci 3 VÚC s aktívnym zapojením jednotlivých stakeholderov. Stratégia Malého Dunaja zároveň predstavuje aj jeden z kľúčových dokumentov pre vytvorenie spoločného strategického dokumentu pre rozvoj cezhraničnej destinácie siahajúcej od Malého Dunaja po Mošonský Dunaj.

Súvisiace dokumenty