Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

SLÁVNOSŤ HLINY – KERAMICKÁ MODRA 2018

 OZ Modranská Beseda pripravila v spolupráci s mestom Modrou, Slovenskou ľudovou majolikou, Slovenským národným múzeom – Múzeom Ľudovíta Štúra, Múzeom slovenskej keramickej plastiky a s Kultúrnym centrom Modra jubilejný 10. ročník podujatia, ktoré oslavuje hlinu, na ktorej žijeme, s ňou späté remeslo, tradíciu i budúcnosť. Témou tohto ročníka Slávnosti hliny – Keramickej Modry sú prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekore. Sprievodné podujatia okrem odborných aktivít budú aj spomienkou na predchádzajúce ročníky.

 
Podujatie začína 30. augusta otvorením sprievodných výstav, v piatok predpoludním bude odborný seminár, poobede a v sobotu počas celého dňa medzinárodný hrnčiarsky jarmok, kultúrny program, ukážky v točení na keramických kruhoch, tvorivé dielne a  štylizovaný alegorický sprievod. V uliciach Modry nájdete tradičné kulinárske špeciality, razenie pamätnej mince, divadielko a detské hry z čias našich predkov, ako v guľôčky, koleso šťastia a drevený kolotoč.
Podujatie je tradične súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Viac informácií nájdete na webe a  facebooku Modranskej Besedy.
Keramický betlehem
Prvý slovenský keramický betlehem postupne zo sponzorských darov budujú dobrovoľníci v Modre. Prekrásnymi figúrami sa môžete pokochať počas Slávnosti hliny a Vianočného zastavenia, výťažok z charitatívneho stánku Modranskej Besedy je určený na ďalšie figúrky. Odmenou pre darcov sú dobroty modranských gazdiniek a pekární. Autormi Keramického betlehemu sú Jozef Franko a Marián Liška.
Tretí ročník súťaže o najkrajšie keramické kŕmidlo alebo napájadlo pre vtáčiky
Diela z predchádzajúcich ročníkov nájdu návštevníci vystavené v Komunitnej záhrade na Štúrovej 59 v Modre. Vyhlásenie víťazov bude v sobotu o 18:30 pred alegorickým sprievodom.
Hlavná autorka osvedčenej dramaturgie podujatia naprieč 10-timi ročníkmi Agáta Petrakovičová Šikulová:  "Je neuveriteľné čo sa nám podarilo vytvoriť za 10 rokov. Podujatie sme zakladali za účelom obnovenia keramickej tradície, dnes vieme, že v Modre netreba obnovovať nič, pretože Modra stále keramikou žije. Keramika dostala nový impulz a sama ukázala, aká je stáročná tradícia silá, netreba ju obnovovať, ale hľadať nové podnety. Okolo keramiky sú skvelí ľudia, ktorí milujú remeslo a neopustia ho, treba im dať iba priestor a prostriedky. Verím, že vďaka keramikom a nám, milovníkom tohto remesla, oslovíme a spropagujeme krásu modranskej keramiky aj mladšej generácii, pretože to je naším hlavným cieľom, cítim, že sa nám to podarí."
Dopĺňa ju súčasný predseda OZ Modranská beseda Ján Zigo: „Poznanie kultúrnej osobitosti a prínos hrnčiarskej, keramickej tradície do identity mesta sa Modranská beseda pokúsila zvýrazniť tematickým podujatím. Po 9. ročníkoch môžem vyjadriť presvedčenie, že Slávnosť hliny tento cieľ napĺňa a naviac aj prináša podnety pre životaschopnosť tohto remesla, či umenia.“
PROGRAM
 
Štvrtok 30. august  2018
9.00 – 13.30 Medzinárodný odborný seminár na tému Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekore v Kultúrnom dome Ľ. Štúra, Sokolská 8, Modra
16.30 Otvorenie výstavy Keramický majster Richard Hóz, Múzeum Ľudovíta Štúra, Štúrova 84
18.00 Otvorenie výstavy Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre, Múzeum slov. keramickej plastiky, Kukučínova 15
Piatok 31. august  2018
HRNČIARSKY JARMOK na Súkeníckej ulici
17.15  Slávnostné otvorenie
17.30    Ľudová hudba Jána Stupku (folklór) 
19.00    Páni času (keltská hudba)
20.15     Divadlo Agapé – Chráňme dedičstvo našich otcov
21.30    Katarína Máliková (world music)  
22.30   HRNČIARSKY BÁL s Ľudovou hudbou Jána Stupku
Sobota 1. september 2018
HRNČIARSKY JARMOK  na Súkeníckej ulici
09.00   Ranné jazzovanie, Duo Two seconds (jazz-folk)
10.15   Detský folklórny súbor Magdalénka  (folklór)
11.30   Divadlo Šikulko – Modré z neba(bábkové divadlo)
13.00   FidliCanti z Horných Orešian (folklór)
14.30   Ženská spevácka paráda - Podžiaran z Papradna, Vranky z Nitry (folklór) 
16.00   Martin Geišberg a Dano Špiner  (folk)
17.30   Nebeská muzika z Terchovej  (ľudová hudba, folk rock) 
18.30   Vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšie keramické kŕmidlo alebo napájadlo pre vtáčiky
19.00 Hrnčiarska Labovka – alegorický sprievod začína na Súkeníckej ulici a končí pri fontáne sv. Floriána
19.30   Ľudová hudba Šenkvická Muzika (folklór)
 
ODBORNÝ KERAMICKÝ SEMINÁR
30. augusta 2018, Kultúrny dom Ľudovíta Štúra v Modre, Sokolská 8, 900 01 Modra
Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekore
9.00  registrácia účastníkov
9.20  PhDr. Marta Pastieriková: Kresťanská tematika na fajanse slovenskej proveniencie / SNM v Martine – Etnografické múzeum
9.50  Mgr. Zuzana Francová: Náboženské motívy vo fajanse zo zbierok Múzea mesta Bratislavy / Múzeum mesta Bratislavy
10.20   PhDr. Alena Kalinová: Náboženská tematika na lidových fajánsích / Moravské zemské muzeum v Brně
10.50  Mgr. Michaela Škodová: Domáce hlinené oltáriky z Novohradu /Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
11.20 – 12.00 Prestávka
12.00 Dr. Cluadia Peschel- Wacha: Náboženská keramická plastika / Östereichisches Museum fűr Volkskunde Wien
12.30 Mgr. Marián Čurný, PhD.: Ojedinelý prejav zbožnosti v dekore keramického súboru z archeologického výskumu na Zámočníckej ulici v Košiciach / Krajské múzeum v Prešove
13.00 Ľubica Satková: Kresťanské symboly vtlačené do hliny / Laterárius – spoločnosť pre výskum tehliarstva
13.30 Ukončenie seminára
VÝSTAVY
Výstavy budú prístupné 31. augusta - 1. septembra medzi 10.00 a 18.00 hod.
• Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekore,  Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15
Výstava sprístupňuje keramiku autorov majúcich vzťah k mestu Modre, ktorí v Modre žili, alebo pracovali v modranskej keramickej dielni a vo svojich dielach sa venovali náboženskej tematike.
• Keramický majster Richard Hóz, výstavné priestory Múzea Ľ. Štúra, Štúrova 84
Výstava predstavuje výber z tvorby keramického majstra Richarda Hóza pri príležitosti nedožitého 100. výročia, pričom reflektuje aj na sakrálnu tematiku majstrových diel.
• Z histórie keramiky v Modre, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15
• Galéria Ignáca Bizmayera, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15
• Otvorené dvere, výstava slovenských výtvarníkov, nemecký evanjelický kostol v Modre, Dolná 1
• 10 ročníkov Slávnosti hliny, Charitatívny stánok Modranskej Besedy, Súkennícka ul. počas jarmoku
Vernisáže výstav
štvrtok 30. augusta 2018
• 16.30 Otvorenie výstavy Keramický majster Richard Hóz, Múzeum Ľudovíta Štúra, Štúrova 84
• 18.00 Otvorenie výstavy Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15
piatok 31. augusta 2018
• 18.18 Vernisáž výstavy slovenských výtvarníkov Otvorené dvere, nemecký evanjelický kostol v Modre, Dolná 1
SPRIEVODNÉ PODUJATIA
Exkurzie v Slovenskej ľudovej majolike počas soboty 1. septembra, medzi 10.00 a 15.00 hod. každú celú hodinu: pohľad do najväčších remeselných dielní s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Exkurzia obsahuje úvod pri základnom kameni z roku 1973, dokumentárny film (10 min.), odborný výklad o histórii, ornamentike a tradičnej výrobe, ukážky práce majstrami keramikármi aj obrovské vozokomorové pece zo 70. rokov minulého storočia. Modranská majolika je zapísaná v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Tradičná keramická dielňa - Ďureje, Súkenícka 2, otvorené: 31. august od 17.00 – 22.00 hod., 1. september od 9.30 – 22.00 hod.
Slávnostné posvätenie novej božej muky s keramickým vyobrazením sv. Urbana, 2. september o 17.00, Stará vinosadská cesta
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
• Scenár „labovky a alegorického hrnčiarskeho sprievodu: Agáta Petrakovičová Šikulová
• Garant keramického jarmoku a tvorivých dielní: Mária Malinová a Marián Liška
• Garant hrnčiarskeho alegorického sprievodu: Elena Lennerová a Peter Lenner
• Dramaturgia podujatia a moderovanie: Samo Smetana
• Hlavný organizátor odborného seminára a výstav: SNM−Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre a Múzeum slovenskej keramickej plastiky
USPORIADATELIA A PARTNERI PODUJATIA
Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia. Podujatie organizuje OZ Modranská Beseda spolu s mestom Modra, Slovenskou ľudovou majolikou, Slovenským národným múzeom – Múzeom Ľudovíta Štúra, Múzeom slovenskej keramickej plastiky, s Cechom Kachliarov a Kultúrnym centrom Modra. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Modry. Destinačný partner OOCR Malé Karpaty a KOCR Turizmus regiónu Bratislava. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby.
Partneri, mediálni partneri a podporovatelia
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, OZ ĽUSK, OZ Magdalénka, Biolka, Pekáreň Harmónia, Pekáreň Častá, modranska, REMAart, modranskí keramikári, Modranské Zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok, portál www.sdetmi.com a OZ Wellgiving, OZ My ženy, FOLLY, Cafe-Cukráreň Roma,  Mlsná Ema, Park hrania a oddychu, Modranskí skauti, OZ Víno z Modry, OZ PermaVia, OZ Artur.

Spolok dobrovoľníkov Modranská Beseda pôsobí v Modre od roku 2001, od roku 2006 aj formálne ako občianske združenie. Jeho členmi sú ľudia z oblasti kultúry, ochrany pamiatok, ekológie, ekonómie a techniky. Hlavným cieľom OZ Modranská Beseda je kultúrno-spoločenská obroda Modry a priľahlých častí. Hlavné činnosti: etnologický a kulturologický výskum, publikačná činnosť, osvetová činnosť, organizácia odborných seminárov, tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo. Dobrovoľníci z OZ Modranskej Besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra obnovujú najstarší slovenský sirotinec, dielo architekta Dušana Jurkoviča, národnú kultúrnu pamiatku. Spolu s dobrovoľnými darcami tvoria Modranský keramický betlehem.

Kontakt: A. Petrakovičová Šikulová, 0911292178
 www.modranska-beseda.sk, info@modranska-beseda.sk