Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

22.8.2018 - Župa začne na jeseň s deinštitucionalizáciou

Postupný prechod poskytovania sociálnych služieb na komunitnú formu je súčasťou programového vyhlásenia BSK. Bratislavskej župe boli riadiacim orgánom schválené eurofondy v plnej výške, teda v sume 2 422 826,22 eur. S realizáciou projektu plánuje župa začať na jeseň a trvať by mala dva roky. Súčasťou projektu je aj zriadenie novej služby, denného stacionára pre seniorov.

 

“Prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na formu komunitnú znamená, že naši klienti v domovoch sociálnych služieb budú dostávať pomoc adresnejšie a konkrétnejšie podľa svojich potrieb. V súčasnosti pracujú zamestnanci s väčšou skupinou klientov, no po procese deinštitucionalizácie budú pracovať s klientami individuálnejšie vo vymedzenej komunite. Súčasťou projektu bude aj zriadenie denného stacionára pre seniorov, teda denná starostlivosť. Naším cieľom je postupné zvyšovanie kvality a rozširovanie ponuky služieb v sociálnej oblasti,” zhrnul bratislavský župan Juraj Droba.

BSK má  vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 DSS. DSS a zariadenie pre seniorov Rača začne vďaka eurofondom už na jeseň deinštitucionalizačný proces. V objekte na Strelkovej ulici v Bratislave, ktorý prejde kompletnou rekonštrukciou, získa 12 klientov možnosť prijímať sociálne služby celoročnou pobytovou formou a 12 prijímateľov bude môcť využívať služby ambulantnou, teda dennou návštevnou, formou. Na Račianskej ulici sa už v najbližších mesiacoch začne so stavbou dvojdomu, kde bude môcť v komunite žiť ďalších 12 prijímateľov sociálnej služby po celý rok. Vďaka novému bezbariérovému prostrediu budú klienti z DSS samostatnejší. Projekt “Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača” je pre bratislavskú župu pilotný a bude slúžiť ako vzor pre ďalšie projekty. Spolufinancovanie BSK je vo výške 5%, teda 127 517,17 eur.