Blindfriendly Piatok 6. 12. 2019 | Meniny má Mikuláš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – VZOR

->

 

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s jej prílohami je vypracovaný Centrálnym koordinačným orgánom.


Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré budú uzatvárané medzi poskytovateľom a prijímateľmi zohľadnia špecifické podmienky poskytnutia pomoci definované v prípade príslušnej investičnej priority, resp. špecifického cieľa IROP (napríklad použitý systém financovania projektov, periodicitu zasielania priebežných monitorovacích správ, ukazovatele na úrovni projektu a pod.)

Aktuálny vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Verzia
Názov
Dátum vydania
Dátum účinnosti
1.
31.10.2018
31.10.2018

Archív