Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Štúdie projektu Transdanube.Pearls prispejú k rozvoju udržateľnej dopravy v kraji

 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja dňa 17.10.2018 zorganizoval verejné prerokovanie štúdií realizovateľnosti k projektu Transdanube.Pearls. Prerokovanie sa uskutočnilo v priestoroch Novej Cvernovky za prítomnosti riaditeľky odboru, projektového tímu Transdanube.Pearls a autorov štúdií realizovateľnosti zo spoločnosti Cykloprojekt s.r.o. Pozvanie prijali zástupcovia dotknutých lokalít z miest a obcí, Krajská organizácia cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, dopravcovia RegioJet a ZSSK a niektoré občianske združenia.

 

Účastníkov najviac zaujalo prerokovanie štúdie realizovateľnosti Výpožičného systému bicyklov  zameranej na turistický ruch v Bratislavskom kraji. Už v súčasnosti existujú lokálne požičovne bicyklov v niektorých obciach alebo Slovnaft BAjk v hlavnom meste, ktoré dokazujú potrebu a záujem o takýto typ prepravy. Štúdia pojednáva o komplexnom systéme pre celý kraj, ktorý by umožnil dostupnosť k miestam záujmu udržateľným spôsobom dopravy. Veľký záujem vyvolali navrhované e-bajky ako súčasť požičovní, otázky sa týkali napríklad systému dokovania, nabíjania, výpožičky cez aplikáciu a navrhovanej ceny lístkov. Štúdia okrem typov systému a  bicyklov navrhuje aj konkrétne lokality pre umiestnenie dokovacích staníc, v diskusií zazneli aj návrhy na zapojenie ďalších lokalít, či najvhodnejších prepojení medzi týmito stanicami.

Štúdia realizovateľnosti Budovania cyklistických chodníkov pozdĺž železničných tratí v Bratislavskom kraji podnietila diskusiu o využívaní nepoužívaných koľají na rozvoj cykloturizmu v kraji a prepájanie jednotlivých lokalít. Štúdia ukázala nielen potenciálne vhodné úseky cyklo chodníkov pozdĺž železníc, ale dotkla sa čiastočne aj otázky nepoužívaných poľných ciest, ktoré sú vhodné na cyklo dopravu. Veľmi silne zaznela myšlienka potreby pasportizácie ciest v extraviláne a intraviláne obcí ako aj týchto poľných ciest.

Posledná prerokovávaná štúdia sa týkala realizácie Parkovacích systémov pre bicykle, ktorá taktiež analyzuje vhodné lokality a typy parkovacích systémov, vhodnú kapacitu, možnosť rozširovania a technické riešenia. Lokality boli navrhované s ohľadom na viacero kritérií ako dostupnosť hlavných dopravných uzlov a významných cieľov dopravy (kľúčoví zamestnávatelia v regióne, športové a rekreačné areály, kultúrne pamiatky a pod.). Súčasťou tejto štúdie je aj realizačná dokumentácia pre jednu vybranú lokalitu.

Okrem ústnych pripomienok a komentárov v podnetnej diskusií sme obdržali aj písomné pripomienky. Všetky boli následne prerokované medzi BSK a autorom štúdií Cykloprojektom a zapracované do štúdií.

V prípade záujmu o elektronickú verziu štúdií alebo ďalšie informácie o projekte nás neváhajte kontaktovať
 
Veronika Gálová
Bratislavský samosprávny kraj
Tel. č.: +421 248 264 259

O projekte
Projekt Transdanube.Pearls je spolufinancovaný nadnárodným programom Interreg - Danube Transnational Programme s celkovým rozpočtom 2,9 milióna eur. Projekt vedie rakúska environmentálna agentúra Environment Agency Austria. Projektu sa zúčastňuje dohromady 15 organizácií z 9 európskych krajín a 27 strategických partnerov, ktorí sa zaviazali ku konceptu udržateľnej mobility v cestovnom ruchu. Až do ukončenia projektu v júni 2019 každá destinácia posilní udržateľnú mobilitu v cestovnom ruchu prostredníctvom komplexného súboru opatrení, akými sú zavádzanie informačných centier mobility a manažérov mobility, vypracovanie opatrení zameraných na budovanie kapacít pre miestnych a regionálnych partnerov a zlepšenie informovanosti o mobilite a cestovnom ruchu obyvateľov a turistov. Okrem toho sa zavedú pilotné akcie na prenájom bicyklov, prepravu, parkovacie systémy alebo nové cyklistické trasy, aby sa zvýšila trvalo udržateľná mobilita pozdĺž Dunaja.