Blindfriendly Piatok 19. 7. 2019 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

8.2.2019 - Spojená škola v Malinove

 V Malinove vznikne od nového školského roku Spojená škola s dvomi organizačnými zložkami: základná škola a stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku. Spojená škola je výsledkom spoločného záujmu Bratislavského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove a obce Malinovo ako zriaďovateľa Základnej školy so sídlom na Školskej 11, Malinovo. Tento zámer schválili tak župní poslanci ako aj poslanci Zastupiteľstva obce Malinovo.

 

„Zriadenie spojenej školy v Malinove predpokladáme od 1. 9. 2019. V našej strednej škole bude zároveň aj základná škola. Doteraz malo Malinovo 1. až 4. ročník základnej školy a vďaka spolupráci so župou bude môcť mať táto škola druhý stupeň. Samozrejme rátame aj s tým, že budova školy prejde rekonštrukciou,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.


Zriaďovateľom Spojenej školy bude Bratislavský samosprávny kraj a sídliť bude v budove na Bratislavskej 44, ktorá je vo vlastníctve BSK. Pre potreby základnej školy však bude využívať aj budovy na Školskej a na Višňovej ulici.

Cieľom vytvorenia Spojenej školy je zachovanie stredného odborného vzdelávania v obci Malinovo a zlepšenie kapacitných a priestorových podmienok pre žiakov základnej školy, ktorá bude môcť poskytovať vzdelávanie ako plnoorganizovaná základná škola v 1. – 9. Ročníku 
Základná škola už v súčasnosti využíva časť priestorov v SOŠ záhradníckej. K postupnému napĺňaniu potrieb základnej školy i potrieb SOŠ záhradníckej sa plánuje rekonštrukcia priestorových kapacít na 3. a 4. poschodí budovy SOŠ záhradníckej pre potreby tried druhého stupňa.
Všetky podmienky fungovania Spojenej školy a užívania budov budú upravené v Dohode o zriaďovateľovi medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Obcou Malinovo, prípadne v nájomnej zmluve medzi novozriadenou Spojenou školou a obcou Malinovo.