Blindfriendly  8. 12. 2019 | Meniny má Marína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

5. ročník národnej súťaže Dedina roka 2009

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny a Združenia miest a obcí Slovenska vyhlásili 5. ročníka súťaže Dedina roka 2009, do ktorej sa môžu zapojiť všetky obce do 15. apríla t.r.

 
Zmyslom súťaže je preukázať komplexnú obnovu duchovného, hmotného a prírodného prostredia dediny, s dôrazom na zachovanie identity, tradícií a špecifík tohto prostredia. Prihláška do súťaže musí obsahovať vyplnený formulár a prípadne fotografie, brožúry, výstrižky a ďalšie zaujímavé dokumenty. Cení sa originalita prístupov, dôraz na zachovanie typických čŕt, osobitostí, identitu prostredia, participáciu obyvateľov na obnove, fantáziu, odvahu, nápady, existenciu vízií.
 
Súťaž Dedina roka poskytuje šancu preukázať kvality, uvedomiť si hodnoty, motivovať obyvateľov, inšpirovať sa navzájom, pritiahnuť návštevníkov a reprezentovať našu krásnu vidiecku krajinu. Vytvára tak priestor na propagáciu hodnôt vidieckej krajiny, na ochranu jej charakteristického vzhľadu a pozitívnej propagácie vidieka a slovenskej dediny smerom navonok.
 
Myšlienka realizovať takúto súťaž sa zrodila v roku 2001 v snahe preveriť výsledky uplatňovania Programu obnovy dediny na Slovensku. Národná aj európska súťaž sa koná každé dva roky. Víťazi slovenskej súťaže postupujú na ďalší rok do európskej súťaže "Európska cena obnovy dediny“.
 
Viac informácií:
SAŽP
Centrum starostlivosti o vidiecke životné prostredie
Tajovského 28
975 90
Banská Bystrica
           ivona.cimermanová@sazp.sk