Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[15. 4. 2009 14:39:00]

Regióny v srdci Európy spolupracujú

Spolu 12 oblastí spoločného záujmu definuje Dohoda o cezhraničnej spolupráci, ktorú v stredu 15. apríla t.r. v Bratislave slávnostne podpísali predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan a predseda krajinskej vlády spolkovej krajiny Dolné Rakúsko Dr. Erwin Pröll.

 
Pálčivou prioritou pre obe strany je predovšetkým dopravná infraštruktúra, ktorá je predpokladom rozvoja v hospodárskej oblasti na oboch stranách hranice. Šéfovia regiónov spolu hovorili o moste cez rieku Moravu medzi obcami Angern a Záhorská Ves ako aj o cyklomoste medzi Devínskou Novou Vsou a Schlosshofom. Ide o významné projekty, ktorých realizácia najmä z finančného hľadiska nie je jednoduchá, aj dnešnou dohodou sa však potvrdzuje eminentný záujem oboch strán nájsť čo najskôr schodné riešenia.
 
Záujem o spoločné projekty a postupy sa sústreďuje aj do oblasti rozvoja kultúry a historického dedičstva, cestovného ruchu, vzdelávania, športu či trhu práce, významnou však môže byť aj spolupráca v oblasti ochrany pred povodňami a prírodnými katastrofami, v poľnohospodárstve a vinárstve, zdravotníctve a sociálnych veciach, vede a výskume či územnom plánovaní.
 
Dr. Pröll zdôraznil význam podpisu tejto zásadnej dohody na roky 2009 – 2013 práve teraz – 20 rokov po páde železnej opony. Podľa neho je teraz na kompetentných – teda na lídroch regiónov – aby doterajšiu dobrú spoluprácu, spečatenú aj touto dohodou, naďalej prehlbovali, aby ju spoločne plánovali, koordinovali a štrukturovali.
 
Takáto zásadná dohoda ako predpoklad ďalšej spolupráce v prospech spoločného rastu v srdci Európy prichádza práv v čase hospodárskej krízy. „My sme sa rozhodli, že nás táto ťažká doba spojí, nie rozdelí,“ vyhlásil predseda BSK V. Bajan pri dnešnom slávnostnom podpise. Obdobnú bilaterálnu dohodu podpísali s Dolným Rakúskom aj Trnavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava.