Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu

EKONOMIZÁCIA PRESKRIPCIE ANTIBIOTÍK V KONTEXTE NÁRASTU REZISTENCIÍ, ktorú Bratislavský samosprávny kraj organizuje v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a.s. a Kanceláriou WHO na Slovensku v pondelok 11. mája 2009 v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej 16 v Bratislave.

 
Program:
 
9.20 – 9.40 hod. Prezentácia účastníkov
 
9.40 - 9.45 hod.
MUDr. Darina Sedláková, MPH Otvorenie konferencie
 
9.45-10.10 hod.
MUDr. Vlastimil Jindrák Aktivita Českého predsedníctva EU v oblasti antibiotickej rezistencie a nozokomiálnych infekcií
1
0.10- 10.35 hod.
Prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc. Spotreba antibiotík v ambulantnej praxi v SR a jej porovnanie s krajinami EU
 
10.35 - 11.00 hod.
RNDr. Pavla Urbášková, CSc. Mikrobiologické podklady racionálnej antibiotickej liečby
 
11.00 – 11.25 hod.Prof. RNDr. Jan Trupl, CSc.Farmakokinetické a farmakodynamické princípy antibiotickej liečby
 
11.25 -11.55 hod.
Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Doporučené postupy v liečbe komunitných    pneumónií u hospitalizovaných detí
 
11.55 – 12.55 hod. Obedňajšia prestávka
 
13.00 - 13.25 hod.
MUDr. Helena Hupková, PhD.Preskripčné audity ako podklad racionalizácie preskripcie antibiotík v ambulantnej praxi
 
13.25 – 13.55 hod.
Doc. MUDr. Milan Nikš, CSc. Trendy vývoja antibiotickej rezistencie v Slovenskej republike
 
13.55 – 14.20 hod.
MUDr. Juraj Hanzen, MUDr. Daniela Rovná, RNDr. Ľubica Perďochová, RNDr. Kateřina Kuboňová, CSc. Aktuálne trendy v rezistenciách autogénnych mikroorganizmov izolovaných od pacientov na území BSK
 
14.20 – 14.30 hod.
MUDr. Oľga Veselá, CSc. Správa VUC o komisiách RALAP na území samosprávy
 
14.30 – 15.00 hod.
Diskusia a záver
 
 
Konferencia je hodnotená 4 kreditmi SACME.
Konferencia je zaradená do programu ECDC- Aktivity proti antimikróbnej rezistencii
 
Na príprave konferencie ďalej spolupracovali :
Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská zdravotnícka univerzita, Farmaceutická fakulta UK, Mikrobiologický ústav FN a LF Bratislava, občianske združenie Zdravé mesto.