Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výtvarný salón ZPMP 2009

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR a jeho miestne združenie vo Vranove nad Topľou pripravuje 14. ročník súťažnej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím, ktorého cieľom je oboznámiť verejnosť s výtvarným nadaním handicapovaných ľudí.

 
Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci aj kolektívy (špeciálne základné školy, domovy sociálnych služieb, združenia, zariadenia a pod.). Jednotlivci môžu posielať maximálne 3 práce a kolektívy 10 prác.
 
Do súťaže možno prihlásiť práce v technikách:
maľba, formát A3 - A1,  
kresba, A4 – A2,  
grafika, A4 - A1,  
plastika, keramika, drevo,  
koláž (nie z prírodných a sušených kvetov),  
plošné textilné práce (batika, tkaná tapiséria, textilná miniatúra),  
počítačová grafika,  
fotografia (portrét, zátišie, zviera), minimálna veľkosť A5.
 
Všetky práce musia byť označené na zadnej strane týmito údajmi:
Názov práce, meno a priezvisko autora, vek, adresa školy, resp. zariadenia (alebo bydliska, ak ide o jednotlivca). Ku kolekciám z inštitúcií je potrebné priložiť zoznam prác.
 
Termín a miesto zberu prác:
Práce posielajte do 10. 07. 2009 na adresu: ZPMP vo Vranove nad Topľou, Budovateľská 2561, 093 01 Vranov nad Topľou s označením na obálke „Výtvarný salón ZPMP 2009“. Práce, ktoré budú zaslané na Republikovú centrálu ZPMP v SR nebudú zaradené do súťaže !!!
 
Na základe rozhodnutia odbornej poroty budú na Výtvarnom salóne ZPMP 2009 udelené tieto ocenenia:
Ocenenia pre jednotlivcov
Ocenenia pre kolektívy
Cena za keramické práce
Cena za stvárnenie témy „Malé a veľké veci v živote“
 
Malý je zvonček na dverách, ktoré mi niekto otvára, keď prídem domov, malá sa mi zdá čokoládka, ktorú dostanem, lebo by som si dala aj viac, malá je moja obľúbená knižka na nočnom stolíku a malý je aj úsmev na maminej tvári, keď jej poviem Dobré ráno...
A čo je veľké...? Múdry slon, plný autobus ľudí, škola s mnohými oknami, keď ja malá/malý stojím na ulici, melón, ktorý sa ledva zmestí do tašky, radosť z nového bicykla alebo z návštevy babičky? A čo láska? Asi áno...ale dajú sa vymenovať všetky malé a veľké veci? Koľko ich denne zažívame a ktorá z nich je mňa, pre teba malá a ktorá veľká?
  
Ocenenia za najlepšie práce budú udelené na vernisáži výstavy.
 
V súťaži sa očakávajú pôvodné práce prezentujúce výtvarné hodnoty, vlastné videnie sveta a tvorivý prístup autora.
Práce, ktoré majú byť vrátené autorom musia byť na zadnej strane označené symbolom „V“ červenou farbou. Vrátenie prác:ZPMP nemá finančné prostriedky na spätné posielanie prác. Vrátené budú len práce označené symbolom „V“, a to formou dobierky.
 
Záverečné ustanovenie organizátorov súťaže:
Vzhľadom na vysoký počet účastníkov nie vždy je možné vystaviť všetky zaslané práce. O výbere  prác na výstavu a o oceneniach, rozhodne odborná porota zložená zo zástupcov ZPMP a výtvarníkov.
ZPMP v SR si vyhradzuje právo ponechať si víťazné práce na reprezentačné účely RC ZPMP v SR v zahraničí alebo prezentačné výstavy na Slovensku.
 
Bližšie informácie poskytujú:
Mgr.Mirka Petrovičová, 02/63814987, e-mail: mikapetrovicova@zpmpvsr.sk a
Bc. Anna Jankivová, 0903 801 146, e-mail: zpmpvranov@mail.t-com.sk.