Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Nový webový portál Kultúrny profil

Výsledkom spoločného úsilia Ministerstva kultúry SR, British Council a britského Visiting Arts je spustenie nového webového portálu Kultúrny profil Slovenska, ktoré v marci tohto roku uviedlo MK SR do prevádzky.

 
Portál slúži nielen na prezentáciu bohatého kultúrneho dedičstva Slovenska, ale aj ako informačne bohatý zdroj pre profesionálov i laikov z oblasti kultúry, či prostriedok na  informovanie o príležitostiach na spoluprácu. Portál Kultúrny profil Slovenska má tri základné časti, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Sú to všeobecné informácie o Slovensku, teda informácie o geografii, histórii, ekonomike či jazyku. Nasleduje prehľad jednotlivých oblastí kultúry – od filmového umenia, cez kultúrnu politiku a vzdelávanie, výtvarné umenie, či média, až po knihovníctvo alebo kultúru menšín žijúcich na Slovensku. Významnou súčasťou portálu je podrobná databáza dôležitých kontaktov na slovenské kultúrne ustanovizne, vzdelávacie inštitúcie či jednotlivcov.
Tento, na Slovensku jedinečný portál je otvorený všetkým subjektom, pracujúcim v oblasti kultúry. Kultúrny profil Slovenska je spoločným projektom Ministerstva kultúry SR, British Council a Visiting Arts. Visiting arts je nezávislá charitatívna organizácia založená v roku 1977 v Anglicku. Pri svojich projektoch spolupracuje s ďalšími organizáciami ako British Council a iné. Ich hlavným cieľom je podpora medzikultúrneho dialógu prostredníctvom umenia. Popri Slovensku majú takéto portály okrem iných krajín aj Slovinsko, Nórsko, Vietnam, Japonsko. Návštevnosť portálov každoročne rastie, v priemere je ich návštevnosť 220 tisíc unikátnych návštevníkov mesačne. Všetky portály je možné nájsť na www.culturalprofiles.net/. Slovensko je jedinou krajinou, ktorá má portál okrem angličtiny aj v národnom jazyku. Adresa na stránku portálu Kultúrny profil Slovenska je www.slovakia.culturalprofiles.net.
Portál Kultúrny profil Slovenska ponúka prehľad o slovenskej kultúre a viac ako 7000 stránok a 3000 kontaktov a odkazov na kultúrne ustanovizne, združenia a jednotlivcov. V SR sa projekt realizoval na základe zmluvy medzi Ministerstvom kultúry SR a organizáciou Visiting arts. Vykonávateľom projektu sa stala Univerzitná knižnica v Bratislave.