Blindfriendly Utorok 10. 12. 2019 | Meniny má Radúz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pimms Transfer

Bratislavský samosprávny kraj sa zapojil do nového projektu v oblasti riadenia dopravy, ktorý sa uskutočňuje v rámci programu INTERREG IV C.

 
BSK ako jediný projektový partner zo Slovenskej republiky tak môže využiť poznatky z oblasti riadenia dopravy vo svoj prospech.
Projekt PIMMS TRANSFER spája 15 partnerov z celej EÚ, ktorí formou osvedčených postupov zlepšujú riadenie mobility vo svojom regióne aktivitami, z ktorých vyberáme:
  • Študijné pobyty v progresívnych regiónoch, cieľom ktorých je oboznámiť iniciačné regióny s úspešne realizovanými projektami v oblasti dopravy. Každý iniciačný región si môže na základe toho vybrať vhodné aktivity na realizáciu vo svojej krajine,
  • Výmena skúseností v riadení mobility cez poriadanie regionálnych, tématických a školských konferencií a usporiadanie mentorských workshopov,
  • Prehodnotenie plánov trvalo-udržateľnej dopravy v 27 členských štátoch,
  • Účasť na kurzoch riadenia mobility „Master Class“ s kľúčovými témami z oblasti riadenia dopravy,
  • Vzájomné prepojenie podujatí Európskeho týždňa mobility v 14 krajinách EÚ,
  • Vyhlásenie školskej výzvy pre deti na zlepšenie cestovných návykov (zníženie používania individuálnej dopravy),
  • Účasť na pilotných projektoch progresívnych regiónov za účelom ďalšieho prenosu know-how,
  • Tvorba databázy najlepších príkladov riadenia mobility za účelom umožnenia ich realizácie v iniciačných regiónoch.        
 Partneri:
 
7 progresívnych regiónov 
7 iniciačných regiónov 
§         Londýn, Veľká Británia
§         Graz, Rakúsko
§         Štokholm, Švédsko
§         Treviso, Taliansko
§         Almada, Portugalsko
§         Frankfurt, Nemecko
§         Serres, Grécko
§         Bratislava, Slovensko
§         Klaipeda, Litva
§         Maribor, Slovinsko
§         Larnaca, Cyprus
§         Gdansk, Poľsko
§         Sofia, Bulharsko
§         Temešvár, Rumunsko
§         Univerzita Erazmus -  kurzy Master Class.
 
Webová stránka projektu: www.pimms-transfer-eu.org
 
V marci tohto roka sa konal prvý týždenný kurz „Master Class“ pre pracovníkov dopravy zo 14 zúčastnených krajín. Teoretickú prípravu manažmentu dopravy prednášal zástupca Univerzity Erasmus z Holandska, úspešné dopravné projekty prezentovali zástupcovia progresívnych regiónov. Účastníci kurzu absolvovali  interaktívne cvičenia, pozostávajúce z riešenia konkrétnych problémov v praxi. Absolventi Master Class 2009 dostali záverečné certifikáty.
 
Dôležitou súčasťou projektu PIMMS TRANSFER sú študijné pobyty. Počas troch rokov trvania projektu ich bude deväť pre každý iniciačný región. Pracovníci BSK a externí dopravní pracovníci, ktorí budú nápomocní hlavne pri tvorbe integrovaného dopravného systému v regióne, absolvovali zatiaľ dva študijné pobyty.
Prvý 3-dňový študijný pobyt sa konal v Grazi (Rakúsko).
Účastníci mali po úvodných prezentáciách možnosť vidieť v praxi mnoho projektov, ktoré mesto Graz v oblasti dopravy a školstva realizovalo, aj s finančnou pomocou európskych fondov. Išlo o organizáciu verejnej dopravy v Grazi a v regióne Štajersko (tarifný systém, zónové rozdelenie regiónu, jednotný lístok na všetky druhy dopravy, elektronický informačný systém), rozširovanie a postupná preferencia električkových tratí, zníženie rýchlosti v centre mesta a na sídliskách, reklamné kampane na používanie verejnej dopravy, rozširovanie cyklistických tratí v rámci mesta, garáže pre bicykle, spoplatňovanie parkovacích zón, zmena verejných priestranstiev z parkovania na pešie zóny, budovanie podzemných parkovísk, zásobovanie peších zón, starostlivosť o životné prostredie (obnovovanie vozového parku verejnej dopravy-nízko-podlažné vozne, autobusy na biodiesel a bioplyn), vybavenie zastávok (starostlivosť o starých, imobilných a slepých ľudí, informácie pre cestujúcich a turistov...), budovanie plôch P+R, B+R,   zriadenie dopravno-informačných centier pre každodenne cestujúcich a turistov, starostlivosť o budúcu generáciu (dopravná výchova žiakov - bicyklovanie 10- ročných detí v skutočnej premávke), vedenie detí k pozitívnym dopravným návykom a zdravému spôsobu života (dopravné súťaže medzi školami) atď.
Druhý študijný pobyt sa konal vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko).
Počas troch dní mali účastníci možnosť prostredníctvom prezentácií sa oboznámiť s fungovaním mestskej a regionálnej verejnej dopravy, spoluprácou všetkých zložiek verejnej dopravy, jej plánovaním, marketingom, prieskumom a hodnotením kvality verejnej dopravy systémom Bonus - Malus, tvorbou mestského plánu dopravy, vrátane parkovacej politiky, uskutočňovaním tendra na prevádzkovateľov mestskej autobusovej dopravy, s plánmi na rozširovanie siete mestskej a regionálnej dopravy, cyklistických tratí. 
V praxi bolo zaujímavé sledovať prácu dispečerského tímu v kontrolnom centre na riadenie verejnej dopravy, činnosť v dopravnom kontrolnom centre na riadenie križovatiek, pracovníkov v informačnom centre „Dopravný ostrov“ pre cestujúcich a turistov. 
Zaujímavá bola cesta tzv. velotaxíkmi (bicykel kombinovaný s elektrickým pohonom), kde vodič je zároveň turistický sprievodca a dvom svojim cestujúcim poskytne odborný výklad o vybranej trase v historickom centre mesta.       
 
Mnohé poznatky z uvedených pobytov budú prezentované prostredníctvom ďalších aktivít projektu, napr. regionálnych konferencií, mentorského workshopu, ktoré sa budú konať na BSK pre širokú odbornú verejnosť – starostov a primátorov miest a obcí, pracovníkov zo všetkých oblastí verejnej dopravy, školstva, politickej sféry, jednoducho pre tých, ktorí môžu ovplyvniť a zlepšiť už spomínané činnosti.
O ďalších aktivitách projektu PIMMS TRANSFER Vás budeme priebežne informovať.
 
Kontaktná osoba na BSK:
Eva Hasová, projektová manažérka PIMMS TRANSFER
tel. 02/48264710       
pimms transfer všetci partneri.JPG