Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Céčko pomáha rodinám späť na nohy

Céčko - Centrum pre rodinu v kríze už pol roka funguje v Bratislave pod taktovkou Bratislavského samosprávneho kraja. Od svojho vzniku má už takmer 130 klientov. Céčko sprevádza rodinu od náhleho vzniku akútnej krízovej situácie až do vyriešenia a zaradenia späť do bežného života.

 
Do Céčka - Centra pre rodinu v kríze nesmelo zavolalo 15 ročné dievča. Už týždne hľadá na internete odpovede na svoje otázky. Prečo ich otec klame? Prečo toľko pije? Prečo sa začal jej 7 ročný braček odrazu tak báť? Prečo mama od otca neodíde, keď jej iba ubližuje? Všetko vie, všetko počuje a veľmi ju to trápi. Keby mohla niečo urobiť, pomôcť mame, zmeniť to, ale ako?
A tak Petra našla aj kontakt na Céčko - Centrum pre rodinu v kríze v Bratislave.
Vyrozprávala svoj príbeh koordinátorke Céčka Miške a hneď sa jej uľavilo- prišla správne. Prichádzala každú stredu a rozprávala, čo ju v živote teší, hnevá, naučila sa rozumieť svojim pocitom, svojmu strachu. „Pochopila som, že niektoré veci nemôžem vyriešiť ja, ale zodpovednosť je na mojich rodičoch,“ povedala Peťka. A presvedčila aj mamu, aby s ňou do Céčka zašla. Pani Jarka už ďalej nevládala. Spolu s Miškou však našli riešenia svojich každodenných starostí. Pani Jarka si našla spolu s deťmi podnájom u kamarátky, podala žiadosť o rozvod a o výživné na deti. Manžel sa chvíľu hneval, ale potom sa spamätal. Peťka neváhala a pozvala do Céčka i jeho. Prišiel. A potom opäť. Začína lepšie rozumieť, čo sa v „skutočnosti“ stalo, ako ublížil svojím najbližším. Má pred sebou ešte dlhú cestu, ale dôležité je, že rodina mu dala šancu, ktorú sa on rozhodol naplno využiť. 
 
35-ročná pani Alena je vydatá a má dve školopovinné deti. Posledné dva mesiace je veľmi unavená, zle spáva, prestalo jej chutiť jesť. Akoby sa vytratila všetka radosť z jej života. Nič ju nebaví, z ničoho sa nevie tešiť. „V práci horko-ťažko urobím, čo mám, prestávam zvládať domácnosť, nedokážem sa postarať ani o svoje deti. Manžel nechápe, čo sa so mnou deje.“ Menej spolu komunikujú a pani Alena cíti, že sa od nej vzďaľuje. Deti sa tiež len nechápavo prizerajú a nerozumejú tomu, prečo je mama stále smutná. Ani pani Alena tomu nerozumie. Veď doteraz bolo všetko v poriadku... Pri hľadaní informácií na internete narazila na Céčko - Centrum pre rodinu v kríze. Nesmelo zavolala a s úľavou zistila, že pomoc pre ňu existuje. Po niekoľkých stretnutiach navrhla odborná poradkyňa Viera pani Alene konzultáciu s psychiatrom. Ten stanovil diagnózu – depresia. Pani Alena sa začala liečiť. Naďalej využíva aj psychoterapeutické služby Céčka. Na terapeutických sedeniach sa postupne učí prijať svoje ochorenie a žiť s ním. Nachádza opäť svoju sebaistotu, buduje svoju sebaúctu a sebadôveru. Pani Alena si postupne stále viac verí, opäť sa teší zo života. Pomoc a podporu pani Alene poskytuje aj manžel a deti, ktorí sa zapojili do terapeutického procesu, aby jej pomohli. Spoločne zistili, že depresia je síce vážne ochorenie, ale je možné s ním plnohodnotne žiť a mať dobré medziľudské vzťahy.
 
Rozvod, návrat z výkonu trestu, vážne ochorenie či úraz, úmrtie... to všetko môže veľmi vážne zasiahnuť do chodu rodiny, do života rodičov i detí. Nie každý zvláda takéto krízové situácie, nie každá rodina sa vie s obdobnými udalosťami vysporiadať. V tom horšom prípade môžu byť následky veľmi závažné a môžu viesť k ďalším tragédiám. Preto Bratislavský samosprávny kraj pristúpil v januári tohto roka k spusteniu pilotného projektu pre obyvateľov kraja – na Slovensku ojedinelého – Centra pre rodinu v kríze.
 
V rodinách, s ktorými Céčko komunikuje, sa prelínajú najmä psychické problémy, mentálne postihnutie, psychiatrická diagnóza a porucha ADHD, takže je nutné zvlášť pracovať s maloletým dieťaťom a zvlášť s rodičmi dieťaťa. Pri práci s rodičmi sa koordinátorka Céčka sústreďuje na riešenie sociálnych problémov (a to najmä problémy s ubytovaním, vybavovaním trvalého pobytu, občianskeho preukazu, pomoc pri písaní a podávaní žiadostí na úrady a súdy...), ďalší odborní poradcovia vykonávajú psychologickú a terapeutickú prácu. Rodinám, alebo členom rodinyposkytlo Céčko v prvom polroku najmä individuálne a skupinové (sociálne, psychologické, sociálno-právne) poradenstvo, individuálne, párové terapie a psychoterapiu, krízová intervenciu, možnosť zúčastniť sa terapeutických a svojpomocných skupín pre deti a rodičov ale aj terénnu sociálnu prácu či už v domácnosti rodiny alebo sprevádza členov rodiny do iných zariadení a inštitúcií.
Nevyhnutnou podmienkou úspešnej spolupráce je však aktívna participácia nielen na príprave sociálneho programu, ale aj na dohodnutých stretnutiach. Účasť v sociálnom programe „Céčko - Centrum pre rodinu v kríze“ a využívanie štandardných služieb a opatrení je pre klientov bezplatné.
 
Partnermi projektu sú občianske združenia Návrat, Detský fond Slovenskej republiky, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Domov - Dúha a Pomoc ohrozeným deťom.
Céčko okrem toho spolupracuje aj s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, špeciálnymi základnými školami, psychiatrickými klinikami v nemocniciach, psychiatrami, pedopsychiatrami a psychológmi, oddeleniami patologických novorodencov a včasnej diagnostiky v nemocniciach, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami, domovmi sociálnych služieb atď..
  
Céčko – centrum pre rodinu v kríze
Koordinátorka - Mgr. Michaela Šopová
Adresa : Mokrohájska 3, 844 08 Bratislava
Mobil : 0917 277 227
Telefón : 02/5910 0917
E-mail : rodinavkrize@mokrohajska.sk