Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pribudne na Patrónke prístrešok pre prímestskú dopravu?

Nájsť riešenie pre kultúrnejšie čakanie na spoj prímestskej dopravy na bratislavskej Patrónke bolo snahou stretnutia, ktoré minulý týždeň zvolal Bratislavský samosprávny kraj. Regionálna autobusová doprava spadá do kompetencií Bratislavského samosprávneho kraja len v rozsahu uhrádzania tzv. výkonov vo verejnom záujme. Napriek tomu vzhľadom na veľký záujem cestujúcej verejnosti vstúpi predseda BSK Vladimír Bajan do rokovania so spoločnosťou JCDecaux, ktorá zabezpečuje prístrešky pre hlavné mesto.

 
„Pokúsim sa, aj vzhľadom sa súčasnú zlú situáciu vo verejných financiách, dohodnúť prípadné prijateľné podmienky financovania takéhoto prístrešku“, dodáva Bajan.
Podľa M. Borišinca z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy jeden prístrešok od firmy JCDecaux stojí približne 8,3 tis. Eur.
Okrem BSK sa na stretnutí zúčastnili starostovia obcí Vysoká pri Morave, Jakubov, Jablonové, zástupca Mestského úradu Stupava, zástupcovia hlavného mesta Bratislavy, dopravcu Slovak Lines a.s. a akciovej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava (BID).
Na problém upozornili starostovia spomenutých obcí, ktorých obyvatelia poukazujú na skutočnosť, že na Patrónke nie je žiaden prístrešok, kde by sa v prípade nepriaznivého počasia mohli cestujúci prímestskou dopravou ukryť.
Bratislavský samosprávny kraj napriek tomu, že nie je zodpovedný za zastávky prímestskej dopravy, zareagoval a hľadal možné riešenia – operatívne ale aj systémové.
Prvý návrh odrážal skutočnosť, aká je v iných mestách – napríklad v Stupave či Pezinku – tam sa o prístrešky postarali tamojšie mestské samosprávy. Takéto riešenie odmietlo hlavné mesto. Rovnako zamietavo sa predstavitelia mesta postavili k ďalšiemu návrhu okamžitého možného riešenia – posunúť tzv. označník (teda tabuľu, na ktorej je označenie zastávky) k zástavke Mestskej hromadnej dopravy pod strechu, ktorá tam je a to napriek tomu, že v iných prípadoch sa na území hlavného mesta zastávky spojili. Podľa rýchleho dopravného prieskumu spoločnosti BID by to bolo možné, predstavitelia mesta to spochybňujú.
BSK pracuje aj na systémovejšom riešení, ktoré súvisí s realizáciou integrovaného dopravného systému a budovaním prestupných terminálov ale aj s výhľadovo navrhovaným modelom dopravnej obslužnosti pre samosprávny kraj, ktorý prinesie nové linkové vedenie s uvažovanou intervalovou dopravou. To je však časovo náročnejšie.