Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Užšia a aktívnejšia spolupráca v sociálnej oblasti

Na posilnenie aktívnej komunikácie a ďalšej spolupráce pri riešení úloh a realizácii plánov, vedúcich k skvalitneniu poskytovania sociálnej pomoci pre občanov Bratislavského kraja kreoval predseda BSK Vladimír Bajan Radu poradcov zo zástupcov odbornej obce v oblasti poskytovania sociálnej pomoci.

 
Pravidelnými stretnutiami chce tak vybudovať a rozvíjať aktívnu spoluprácu medzi Bratislavským samosprávnym krajom a poskytovateľmi sociálnej pomoci, či už v oblasti sociálneho poradenstva, vykonávania sociálnej prevencie alebo poskytovania sociálnych služieb. Návrhy a postrehy jednotlivých členov Rady poradcov budú pre BSK cenným materiálom pre ďalšiu prácu v oblasti sociálnej pomoci. 
 
Rada poradcov sa dnes, v stredu 16. mája, stretla prvý krát, zadefinovala si úlohy, náplň a ciele svojho pôsobenia.
„Očakávame, že  takýmto spôsobom aktívnej komunikácie medzi BSK a poskytovateľmi sociálnej pomoci sa podarí vytvoriť jasné pravidlá v poskytovaní sociálnych služieb sociálneho poradenstva a vykonávania sociálnej prevencie v našom regióne,“ konštatoval predseda BSK Vladimír Bajan.
Zástupcovia sociálnych zariadení a neziskových organizácií z tejto oblasti na základe vlastných skúseností - keďže väčšina zastupuje subjekty s celoslovenskou pôsobnosťou - hodnotila tento krok regionálnej samosprávy ako pokrokovú a svojim spôsobom jedinečnú vec.
„Tento krok zo strany BSK vnímame veľmi pozitívne a oceňujeme, že nás BSK akceptuje ako rovnocenných partnerov,“ poznamenala na margo kreovania Rady Ing. Tatiana Mikulášková z Únie nevidiacich Slovenska.
 
Zákon o sociálnej pomoci zakotvuje princíp plurality subjektov sociálnej pomoci tým, že vytvára právny priestor na to, aby sa na poskytovaní vymedzených foriem sociálnej pomoci podieľalo viac subjektov - štát, samospráva, obce a ďalšie právnické a fyzické osoby. Dôraz sa pritom kladie na vytváranie vzájomných partnerstiev všetkých zainteresovaných subjektov. Samosprávny kraj plní úlohu koordinátora činností obcí a ďalších fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia v oblasti sociálnej pomoci.
Členmi Rady poradcov sú riaditelia zariadení sociálnych služieb pôsobiacich v kraji a to menovite :
za oblasť sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie: PhDr. Eva Mydlíková PhD., Mgr. Andrea Madunová, Mgr. Marek Roháček, PhDr. Katarína Sabová, Ing. Tatiana Mikulášková.
za oblasť sociálnych služieb: PhDr. Slavomír Krupa PhD., Mgr. Andrej Poracký, Mgr. Ľubica Vyberalová, Mgr. Dušan Mikulec, Anna Hanikerová a PaedDr. Mária Čunderlíková. 
Koordinátorom Rady poradcov je Mgr. Iveta Mišová.