Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský samosprávny kraj prerozdelil dotácie vo výške 1,7 mil. Sk

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 8/2005 o poskytovaní dotácii prerozdelil v období približne prvého polroku 2007 finančné prostriedky vo výške asi 1,7 mil. Sk.

 
BSK prostredníctvom dotácií podporuje verejnoprospešné projekty, ktoré propagujú región BSK, prezentujú kultúrne, športové podujatia v kraji, rozvíjajú novátorské a netradičné aktivity v regióne, podporujú rozvoj cestovného ruchu a poskytovanie sociálnych služieb v regióne, ozdravenie a ochranu životného prostredia, zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva v kraji.
 
BSK touto formou podporil mnohých žiadateľov o dotáciu. Z celkovej sumy 1,7 mil. Sk poskytol dotácie viac ako 30 žiadateľom vo výške do 50 tis. Sk. Dotáciami vyššími ako 50 tis. Sk podporil projekt s názvom Veľká cena Bradla 2007 či podujatie 19. festival chorvátskej kultúry, ktorý organizuje Chorvátky kultúrny zväz na Slovensku. Podporil občianske združenie Slnko deťom, ktorému prispel na Edukačno-rehabilitačný program pre deti s detskou mozgovou obrnou i neziskovú organizáciu HQ HOPE, ktorej prispel na projekt s názvom Kľúč k životu. Slovenský zväz hádzanej dostal dotáciu, vďaka ktorej sa uskutočnia Majstrovstvá Európy žien do 17 rokov. BSK podporil aj mestá Modra, ktoré oslávi 400 ročné výročie a Pezinok, kde sa uskutoční Cyklomaratón. Zastupiteľstvo BSK tiež schválilo dotáciu na obnovu maľovky a zlatenia rímsko-katolíckeho kostola v Senci.
 
Bratislavský samosprávny kraj tak aj v roku 2007 podporuje prostredníctvom finančných dotácií obce, fyzické a právnické osoby. Pre tento rok je z rozpočtových prostriedkov BSK na dotácie vyčlenených ešte 800 tis Sk.