Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Školstvo


 

 

SPŠ strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava 1
tel.: 02/5296 8033
fax: 02/5296 8442
spss@spssfajnorba.edu.sk
www.spssfajnorba.edu.sk


SPŠ elektrotechnická
Zochova 9, 811 03 Bratislava 1
tel.: 02/5441 6186
fax: 02/5441 1625
office@zochova.sk
www.zochova.sk


Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava 2
tel.: 02/43 19 10 27, 43 19 18 52
fax: 02/5341 2502
spsdkvac@ba.telecom.sk
www.spsdkvacba.edu.sk


SPŠ stavebná
Drieňová 35, 826 64 Bratislava 29
tel.: 02/4333 8923
fax: 02/4333 8923
riaditelstvo@spssdrba.sk
www.spssdrba.sk


SPŠ elektrotechnická
Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 42
tel.: 02/6436 1041
fax: 02/6436 4863
office@spse.adlerka.sk
www.adlerka.sk


SPŠ elektrotechická
Hálova 16, 851 01 Bratislava 5
tel.: 02/6383 5947
fax: 02/6382 3402
skola@spsehalova.sk
www.spsehalova.sk


Obchodná akadémia
Nevädzova 3, 820 07 Bratislava 27
tel.: 02/4341 0922
fax: 02/4341 1159
oanba@oanba.sk
www.oanba.sk


Obchodná akadémia
Račianska 107, 831 02 Bratislava 3
tel.: 02/4425 5773
fax: 02/4425 5147
opatovsk@oarba.edu.sk
www.oarba.edu.sk


Obchodná akadémia
Dudova 4, 851 02 Bratislava 5
tel.: 02/6241 2420
fax: 02/6241 2387
sekretariat@oadudova.sk
www.oadudova.sk


Vyššia odborná škola
Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava 5
tel.: 02/6353 1452
fax: 02/6353 1456


Stredná odborná škola
Myslenická 1, 902 01 Pezinok 1
tel.: 033/642 3410
fax: 033/642 3075
zastupca@oapk.sk
ww.soskompk.edupage.org


Štátna jazyková škola
Palisády 38, 811 06 Bratislava 1
tel.: 02/5453 2437
fax: 02/5441 0648
info@1sjs.sk
www.1sjs.sk


Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka
Vazovova 6, 811 07 Bratislava 1
tel.: 02/5249 6800
fax: 02/5249 7296
vedenie@vazka.sk
www.vazka.sk


Konzervatórium
Tolstého 11, 811 06 Bratislava 1
tel.: 02/5443 5341
fax: 02/5443 0304
consbrat@netax.sk
www.konzervatorium.sk


Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Gorazdova 20, 811 04 Bratislava 1
tel.: 02/5477 8354
fax: 02/5478 8339
gorazdova@svsba.sk
www.tankoba.edu.sk


Stredná geodetická škola
Vazovova 14, 811 07 Bratislava 1
tel.: 02/5542 3366
fax: 02/5542 4640
sgs@post.sk
www.sgs.edu.sk


Škola knihovníckych a informačných štúdií
Kadnárova 7, 834 14 Bratislava 34
tel.: 02/4487 1588
fax: 02/4487 1042
skola@skis.edu.sk
www.skis.edupage.org


Stredná odborná škola pedagogická
Bullova 2, 844 20 Bratislava 42
tel.: 02/6436 5940
fax: 02/6436 5605
psabullova2@pobox.sk
www.psabuba.edu.sk


Škola úžitkového výtvarnictva J. Vydru
Dúbravská cesta 11 842 56 Bratislava 4
tel.: 02/5930 6211
tel.: 02/5930 6221
fax: 02/5479 3466
skola@suvba.sk
www.suvba.sk


Stredná odborná škola
Znievska 2-4, 851 06 Bratislava 5
tel.: 02/6383 0484
fax: 02/6381 4070
skola@sosznieba.edu.sk
www.sosznieba.edu.sk


Stredná zdravotnícka škola
Zahradnícka 44, 820 08 Bratislava 2
tel.: 02/5541 0943
fax: 02/ 5541 0943
szsbaza@stonline.sk
www.stonline.sk/szsbaza/


Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 18, 850 07 Bratislava 5
tel.: 02/6381 2059
fax: 02/6381 2062
szs@szsba.sk
www.szsba.sk

Pedagogická a kultúrna akadémia
Sokolská 6, 900 01 Modra 1
tel.: 033/647 2577
fax: 033/647 2577
paka@pakamo.sk
www.pakamo.sk


Stredná vinársko ovocinárska škola
Kostolná 3, 900 01 Modra 1
tel.: 033/647 2580
fax: 033/647 2579
info@svosmo.sk
www.svosmo.sk


Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola
Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
tel.: 02/4599 3511
fax: 02/4599 3521
spops@szm.sk
www.spsjagber.edu.sk