Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Spojili úsilie

 Predseda BSK Vladimír Bajan a primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský 4.septembra 2007 na Miestnom úrade vo Vajnoroch podpísali MEMORANDUM O POROZUMENÍ A VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI PRI ROZVOJI DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY severovýchodnej časti hl. m. SR Bratislavy a priľahlého Bratislavského samosprávneho kraja. Pripojili sa tak k dokumentu, ktorý už podpísali piati dotknutí starostovia mestských častí a obcí v okolí Bratislavy.

 

Ide o Mestskú časť Bratislava–Rača zastúpenú starostom Jánom Zvonárom, Mestskú časť Bratislava–Vajnory, zastúpenú starostom Ing. Jánom Mrvom, mesto Svätý Jur, zastúpené primátorom Alexandrom Achbergerom, obec Chorvátsky Grob, zastúpenú starostom Štefanom Balaškom a obec Slovenský Grob, zastúpenú starostom Mgr. Jánom Juranom.

Memorandum  podčiarkuje význam rozvoja dopravnej infraštruktúry a jej priamy vplyv na hospodársky rast celého Bratislavského regiónu ako aj jeho jednotlivých častí s ohľadom na ďalší rozvoj bývania a služieb pre občanov pri zohľadnení potreby ochrany životného prostredia. Aktéri podpisom Memoranda vyjadrili spoločný záujem a vôľu spájať sa na regionálnom princípe a spolupracovať ako subjekty verejnej správy na ďalšom rozvoji územia.

Spolupráca, deklarovaná v memorande, sa týka rozvoja infraštruktúry najmä v severovýchodnej rozvojovej zóne hlavného mesta v katastrálnych územiach dotknutých obcí. Cieľom je umožniť tranzitujúcim občanom z rozvíjajúcich sa území medzi Sencom a Pezinkom výjazd na diaľnice či prejazd hlbšie do mesta mimo menej obývané časti mesta a tým zlepšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy.

Obsahom spolupráce bude rozvoj úsilia pri realizácii konkrétnych cieľov :
- vybudovanie preložky cesty - východného obchvatu Vajnory s odvedením prichádzajúcej dopravy do mesta z okresov Pezinok a Senec na diaľnicu D1 alebo Seneckú cestu
- výstavba  obchvatovej komunikácie (Grobský obchvat) z Griňavy popri Slovenskom Grobe, Chorvátskom Grobe (popri termálnych. vrtoch) na diaľničné pripojenie na Triblavinu s pripojením paralelnou komunikáciou popri diaľnici D1 (trasa B)  k železničnému priecestiu vo Vajnoroch popri ktorej by bola vedená trasa alternatívnej dopravy (napr. prímestského vlaku)
- vybudovanie severovýchodného a severného obchvatu Vajnôr s odvedením prichádzajúcej dopravy do mesta z okresov Pezinok a Senec hlbšie do severnej strany mesta smerom na Raču
- rekonštrukcia cesty Na Pántoch s priečnym prepojením na zástavbu letiska  s odvedením prichádzajúcej dopravy z Pezinok hlbšie do mesta mimo menej obývané časti mesta
- rekonštrukcia Rybničnej ulice s ohľadom na jej regionálny význam ako spojnice medzi rýchlostnou komunikáciou na Pezinok a Seneckou cestou  používanou hlavne občanmi  okresov Senec a Pezinok
- výstavba obchvatovej komunikácie (svätojurský obchvat) mesta  Svätý Jur popri Šurskom kanály s napojením na východnej strane na obchvat (Grobský obchvat).