Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vybavil v 2. polroku 2007 26 sťažností občanov

V druhej polovici minulého roka sa na Úrad BSK obrátilo 69 sťažovateľov, z ktorých 26 spĺňalo podmienky zákona o sťažnostiach. Z toho bolo 15 z oblasti zdravotníctva, po 3 sťažnosti riešili oblasti sociálnych služieb, školstva, dopravy a po 1 sťažnosti vybavovali ekonomický odbor a útvar hlavného kontrolóra. Na 41 iných podaní a 2 petície sa spomínaný zákon nevzťahuje.

 
Najviac sťažností sa týkalo poskytovania zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, a to činnosti resp. nečinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako samostatných právnych subjektov. Najčastejšie išlo o nevhodné správanie ošetrujúceho personálu a ošetrujúcich zamestnancov, konkrétne o neposkytnutie ošetrenia lekárom v ordinačných hodinách, neposkytnutie vyšetrenia, nedodržanie ordinačných hodín, odmietnutie vystavenia potvrdenia na rekondičný pobyt apod.
 
V porovnaní s prvým polrokom 2007 sa na Úrad BSK obrátilo menej sťažovateľov. V prvej polovici minulého roka Úrad BSK zaevidoval 29 sťažností, 39 iných podaní a 4 petície. Centrálnu evidenciu sťažností, petícií a iných podaní (podnety, oznámenia, žiadosti apod.) vedie Útvar hlavného kontrolóra BSK.