Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Hovorcovia o efektívnej komunikácii samospráv

V piatok 29. februára sa v Strečne uskutoční pracovný seminár „Efektívna komunikácia samosprávy“, určený nielen pre členov združenia Otvorená samospráva (OSA), ale pre všetkých komunikátorov (samo)správy vecí verejných.

 
Komunikátori budú hovoriť o novom Tlačovom zákone, diskutovať budú o možnostiach prezentácie regiónov vo verejnoprávnej televízii a v tlačovej agentúre TASR. Témou budú aj ďalšie PR aktivity krajov, miest, obcí či subjektov zriadených samosprávou (ako napríklad regionálne správy ciest, kultúrne inštitúcie, mestské polície, mestské lesy a podobne), zamerané nielen na prezentáciu ale aj na šírenie princípov samosprávy a zastupiteľskej demokracie.
 
Združenie „Otvorená samospráva“ vzniklo v auguste 2007 na podnet hovorcov – komunikátorov – samosprávnych krajov a je otvorené aj pre ďalších pracovníkov, zodpovedných za prezentáciu krajov, miest, obcí a pod.
Zámerom združenia je stať sa prostredníkom intenzívnejšej spolupráce samotných samospráv, jeho cieľom je vyššia participácia verejnosti na správe vecí verejných.
 
V súvislosti s rozsahom kompetencií krajských samospráv nemá 8 krajov iba jedného, ale zvyčajne dvoch komunikátorov, zväčša označených ako hovorca. Na rozdiel od krajskej samosprávy má podľa našich zistení iba 23 miest na Slovensku komunikátorov, čo znamená 17 % komunikujúcich mestských samospráv prostredníctvom profesionálov. Ich pomenovania sú nasledovné, pričom prvé z nich – hovorca - je použité v 48 %:
hovorca,
pracovník pre komunikáciu,
pracovník pre kontakt s médiami,
asistentka primátora/starostu poverená pre styk s médiami,
tlačový tajomník,
hovorca/hovorkyňa mesta pre občanov a médiá.
 
Dôležitou sprievodnou črtou každého kroku verejnej správy by mala byť včasná, profesionálna a plnohodnotná informácia smerovaná k verejnosti samozrejme s vnímaním spätnej väzby. Práve komunikátori zohrávajú v tejto oblasti veľkú úlohu.
Dialóg medzi voleným predstaviteľom samosprávy a občanom by mal byť permanentný a to nielen ako tok informácií jedným smerom. Župan či starosta musí poznať aj názory a požiadavky občanov. Preto je podľa predstaviteľov Otvorenej samosprávy dôležité neustále skvalitňovanie ich práce aj prostredníctvom vzájomnej výmeny skúseností, ďalšieho vzdelávania či nachádzania nových, moderných postupov a riešení kontaktov a vzťahov s verejnosťou.